Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

Збірник зареєстровано у Переліку наукових фахових видань категорії «Б» у галузі «сільськогосподарські науки»

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань категорії «Б» у галузі «сільськогосподарські науки» спеціальності 201 «Агрономія» 

Наш журнал зареєстрований в:

індексі наукової періодики Національної бібліотеки України ім. Вернадського

Crossref

Index Copernicus

Google Scholar