Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

Редколегія

Редакційна колегія журналу «Генетичні ресурси рослин»

(засновник — Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН)

 

П. І. Б.

Основне місце роботи

Науковий ступінь, учене звання

Кириченко В.  В.

(головний редактор) 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Рябчун В. К.

(заступник головного редактора) 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Задорожна О. А.

(відповідальний секретар)

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Члени редакційної колегії

Безугла О. М.

 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Богуславський Р. Л.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Бугайов В. Д.

Україна, Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Васько Н. І.

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Гончаров М. П.

Росія, Інститут цитології та генетики Сибірського відділення РАН

доктор біол. наук, професор, член-кореспондент РАСГН

Гриб С. І.

Білорусь, Інститут землеробства й селекції НАН Білорусі

доктор с.-г. наук, професор, академік НАНБ, НААН

Кобизєва Л. Н.

 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Козаченко М. Р.

 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

доктор с.-г. наук, професор

Кузьмишина Н. В.

 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Леонов О. Ю.

 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Моргунов О. І.

 

Росія, Омський державний аграрний університет ім. П. А. Столипіна

доктор філософії, старший науковий співробітник

Подгаєцький А. А.

Україна, Сумський національний аграрний університет

доктор с.-г.  наук, професор

Рябчун Н. І.

 

Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Ткач В. П.

 

Україна, Український НДІ лісового господарства та агролісомерілорації

ім. Г. М. Висоцького НААН

доктор с.-г. наук, професор,

чл.-коресп. НААН

Федак Джордж

 

Канада, Центр досліджень і розвитку Оттави, сільське господарство й агропродовольство Канади

доктор філософії,, професор