Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

Редколегія

Редакційна колегія журналу «Генетичні ресурси рослин»

(засновник – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН)

 

П. І. Б.

Основне місце роботи

Посада, науковий ступінь, вчене звання  

Кириченко

Віктор Васильович

(головний редактор)

Інститутрослинництва

ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Директор Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Рябчун 

Віктор Кузьмович (заступник головного редактора)

Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Задорожна

Ольга Анатоліївна (відповідальний секретар) 

Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Члени редакційної колегії

Богуславський

Роман Львович

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Бугайов

Василь Дмитрович 

Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН

Завідувач відділу селекції кормових культур,

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Безугла

Ольга Миколаївна 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Гончаров

Микола Петрович

Інститут цитології та генетики Сибірського відділення Російської академії наук

Завідувач сектором генетики пшениці, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент РАСГН

Гриб

Станіслав Іванович

Інститут землеробства та селекції Національної академії наук Білорусі

Головний науковий співробітник, сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії наук Білорусі, академік НААН

 

Дідеріхсен

Аксель

Центр генетичних ресурсів Міністерства сільського господарства та продовольства Канади 

Куратор генбанку, старший науковий співробітник, доктор філософії

Кобизєва

Любов Никифорівна

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Козаченко

Михайло Романович

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук, професор

Козубенко

Леонід Васильович

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук, професор

Кондратенко

Тетяна Єгорівна

Інститут садівництва НААН

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Кузьмишина

Наталія Василівна

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Завідувач лабораторії інтродукції та зберігання, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Кучер

Микола Федорович

Інститут помології

ім. Л. П. Симиренка

Директор, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Леонов

Олег Юрійович

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Завідувач лабораторії якості зерна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Литвиненко

Микола Антонович 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насінництва і сортовивчення

Завідувач відділу селекції та насінництва пшениці доктор сільськогосподарських наук, академік НААН

Лоскутов

Ігор Градиславович 

Всеросійський НДІ рослинництва ім. М. І. Вавілова

Завідувач відділу генетичних ресурсів вівса, жита та ячменю, доктор біологічних наук, професор

 

Михайлов

В’ячеслав Григорович

ННЦ «Інститут землеробства» НААН

Завідувач відділу селекції і первинного насінництва зернобобових культур, доктор сільськогосподарських наук, професор.

 

Моргун

Володимир Васильович

Іститут фізіології рослин і генетики НАН України

Директор, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України

Моргунов

Олексій Іванович

Міжнародний центр з покращення кукурудзи і пшениці (CIMMYT)

Керівник Міжнародної програми з покращення пшениці, доктор філософії

Петренкова

Віра Павлівна

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Подгаєцький

Анатолій Адамович

Сумський національний аграрний університет

Завідувач кафедри біотехнології та фітотерапії, доктор сільськогосподарських наук, професор

Рахметов

Джамал Бахлул огли

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

Зав. відділу нових культур; доктор сільськогосподарських наук, професор

Роїк

Микола Володимирович

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Директор, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Рябчун

Наталія Іванівна

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Созінов

Олексій Олексійович

Національна академія наук України
 
Радник Президента НАН України, головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук професор, академік НАН України, академік НААН

Ткач

Віктор Петрович

Український НДІ лісового господарства та агролісомерілорації

ім. Г. М. Висоцького

Директор, доктор сільськогосподарських наук, професор

Терновська

Тамара Костянтинівна

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор

Шабетя

Оксана Миколаївна 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник