Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

Політика видання

 

Журнал «Генетичні ресурси рослин» видається Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України (НААН)   з 2004 року. Засновник – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН. Виходить один раз на півроку.

Редакційна колегія: В.В. Кириченко (головний редактор), В.К. Рябчун (заступник головного редактора), Р.Л. Богуславський, В Д. Бугайов, О. М. Безугла, М.П. Гончаров, С.І. Гриб, А. Дідеріхсен, О.А. Задорожна, Л.Н.  Кобизєва, М.Р. Козаченко, Л.В. Козубенко, Т.Є. Кондратенко, Н.В. Кузьмишина, М.Ф. Кучер, О.Ю. Леонов, М.А. Литвиненко, І.Г. Лоскутов,  В.Г. Михайлов, В.В. Моргун, О.І. Моргунов, В.П. Петренкова, А.А. Подгаєцький, Д.Б. Рахметов, М.В. Роїк, Н.І. Рябчун, О.О. Созінов, В.П. Ткач, О.М. Шабетя

Відповідальний секретар: О. А. Задорожна

Журнал призначений для науковців у галузі генетичних ресурсів і селекції рослин. Публікує теоретичні, аналітичні, експериментальні, постановчі та методичні статті за напрямками:  інтродукція , формування колекцій), виділення джерел і донорів цінних ознак, використання зразків генофонду рослин і колекцій, ідентифікація зразків генофонду рослин, інформаційне забезпечення селекційного процесу, збереження генетичних ресурсів рослин (in situ, on farm, ex situ), аналітичні статті з питань генетичних ресурсів рослин та їх використання, інформацію про зарубіжні відрядження, симпозіуми, конференції, експедиції, урочисті події, персоналії та ін., інформацію про реєстрацію колекцій і зразків генофонду рослин.