Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

УСПАДКУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У F1 ГІБРИДІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

УСПАДКУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У F1 ГІБРИДІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

23.12.2017

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У 2014–2016 рр. установлено особливості успадкування продуктивності та її структурних елементів у F1 гібридів ячменю ярого за показником ступеня домінантності (hcт). За роки досліджень у F1 гібридів було, в основному, проміжне успадкування за ступенем домінантності за ознакою продуктивність рослини в цілому по всіх 55 гібридах (76 %, 78 % і 73 % відповідно за 2014 р, 2015 р. і 2016 р.). Варіювання в залежності від використаних сортів становило 60-100 % у 2014 р., 30-100 % у 2015 р., 50-100 % у 2016 р. За продуктивною кущистістю проміжне успадкування становило 87 %, 78 % і 89 % відповідно по всіх 55 гібридах. У залежності від використаних сортів – 70-100 %, 30-100 % та 80-100 % відповідно років. У окремі роки в F1 деяких гібридних комбінацій успадкування ознаки продуктивність було за типом домінування та наддомінування, а в цілому в усіх гібридів ступінь домінантності склав за типом позитивного домінування 20 %, 16 %, 12 %, а за типом наддомінування – 4 %, 6 %, 11 % відповідно років, а ознаки продуктивна кущистість – 9 %, 15 %, 9 % та 2 %, 5 %, 0 % відповідно. У 2014-2016 рр. ознаки кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен у F1  гібридних комбінацій на 100 % мали проміжний тип успадкування. За цими ознаками дія генів була адитивною.

Ключові слова

ячмінь ярий, сорт, кількісна ознака, діалельні схрещування, успадкування (hcт), адитивні та неадитивні ефекти генів