Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

СТВОРЕННЯ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ З ЗАЛУЧЕННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ ПЛАЗМИ THINOPYRUM INTERMEDIUM

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

23.12.2017

Установа

1 Інститут рослинництва ім. В. Я .Юр’єва, НААН 2 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті наведена характеристика ліній пшениці м’якої озимої поколінь F5 та F8, отриманих від схрещувань пшениці м’якої озимої сортів Лютиця та Гордовита із зразком неповного амфідиплоїда пшениці м’якої з пирієм проміжним Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D.R. Dewey, UA0500064 (2n=42). Наявність інтрогресій доведена за допомогою молекулярних маркерів – запасних білків ендосперму спирторозчинної фракції (гліадинів), спектри яких було проаналізовано методом електрофорезу в поліакриламідному гелі. Наведено середні дані за три роки (2013 – 2015 рр.) щодо технологічної та хлібопекарської оцінки інтрогресивних ліній пшениці м’якої озимої, створених за участі зразка UA0500064. За показниками склоподібність, вміст клейковини та білка в зерні досліджені сім`ї належать до пшениць-філерів, але за показниками якість клейковини, сила борошна, об’ємний вихід хліба з 100 г борошна та загальна хлібопекарська оцінка вони належать до поліпшувачів, що свідчить про відсутність безпосереднього зв'язку між вмістом білка та якістю борошна і хліба, доцільність аналізу компонентного складу білків клейковини. Отримані сім`ї можна рекомендувати як вихідний матеріал в селекції пшениці озимої м’якої для покращення показників якості майбутніх сортів. Підтверджено перспективність залучення амфідиплоїду пшениця м’яка–Thinopyrum intermedium UA0500064 до селекції пшениці озимої м’якої хлібопекарського напрямку використання.

Ключові слова

пшениця, амфідиплоїд, Thinopyrum intermedium, гліадин, хлібопекарська оцінка, технологічні якості, міжвидова гібридизація