Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

БІОЛОГІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА НОВИХ ЗРАЗКІВ БУРЯКУ (BETA VULGARIS L.)

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

23.12.2017

Установа

1Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 2Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Виділено та досліджено потомства буряку кормового білого, рожевого, жовтого забарвлення шкірки коренеплоду з різною плідністю насіння (від 100 % роздільноплідності у №1381, 1395,1397, 1383, 1399, 1400 до багатоплідності у № 1388,1390), високою фертильністю пилку в запилювачів та стерильністю пилку у ЦЧС форм. У потомств буряку цукрового ці показники були в межах відповідно 94-98 % і 97-99 %.Отримано експериментальні гібриди буряку цукрового зі збором цукру, що перевищував груповий стандарт від +0,7 до +1,6 т/га. Високими показниками врожайності характеризувалися гібриди 41 і 46, які перевищували стандарт, як за вмістом цукру +7,7 і +4,4% відповідно, так і за врожайністю коренеплодів +18,3 та +14,9%. На реєстрацію до НЦГРРУ передані: роздільноплідна генетично-цінна ЦЧС форма буряку цукрового ЧС 1510-13, стерильність та роздільноплідність якої 99,9%; закріплювач стерильності ЗС 3610-15 з закріплюючою здатністю 99,8%; два багатоплідні  запилювачі БЗ 3347-15 і БЗ 3318-15 з високою комбінаційною-здатністю, вмістом цукру 113 % та урожайністю 110 %, відповідно до групового стандарту; два зразки буряку кормового БЗ 1575-13 та БЗ 1576-13, урожайність яких складала більше 120 %, вміст сухої речовини – до 120 % до групового стандарту. Усі зразки були високо пластичні.

Ключові слова

буряк кормовий, буряк цукровий, селекція, генотип, рекомбінація, гібрид, продуктивність