Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРОДУКЦІЇ ZEA MAYSL.

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

24.07.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Інтродукція

Анотація

В статті розглядаються шляхи та результати залучення зразків кукурудзи до Національного генбанку рослин України протягом 2010-2014 рр.Розроблена в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) системна програма поповнення генофонду новими джерелами цінних ознак дала можливість залучити до колекції кукурудзи зразки-носії цінних ознак, пристосовані до кліматичних умов України, в т.ч. з географічно віддалених регіонів. В цілому залучено 838 зразків кукурудзи вітчизняного та зарубіжного походження, які  є різноманітними за підвидовим складом та кольором зерна. З матеріалу, інтродукованого за останні п’ять років, виділено245 джерел цінних господарських ознак. На сучасному етапі перспективним є залучення зразків з установ,дедосягнуті значні успіхи в гетерозисній селекції. Особливу цінність мають лінії з України – багаторядні, багатокачанні, високоозерненні, стійкі проти хвороб та шкідників, пристосовані до механізованого вирощування; Росії– продуктивні високоозернені; Китаю, Албанії – високопродуктивні, багатокачанні, багаторядні, високоозернені.  Синтетики  з Мексики відзначались широкою адаптивною здатністю.

Ключові слова

кукурудза, лінія, сорт, інтродукція, джерело, ознака