Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА ВІДНОВНИКІВ ФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ОЗНАК

ОЦІНКА ВІДНОВНИКІВ ФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ОЗНАК

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

24.07.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Висвітлено результати дослідження відновників фертильності жита озимого (дев’ять ліній та два сорти), створених в лабораторії селекції і генетики озимого жита Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, за комплексом цінних ознак: пилкоутворююча здатність, життєздатність та фертильність пилку, відновна здатність, зимостійкість, стійкість до вилягання, урожайність, продуктивність рослини та загальна комбінаційна здатність за урожайністю. За результатами досліджень було виділено та передано зразки з високою загальною комбінаційною здатністю (ЗКЗ) за урожайністю (лінії Л 041736 В, Л 90689 В)до НЦГРРУ для реєстрації. Відібрано лінії Л 933464 В та Л 931149 В з комплексом цінних ознак, які можуть бути рекомендовані для застосування в селекції жита озимого. Виділено джерела продуктивної кущистості (Л 052604 В), довжини головного колоса (Л 933464 В), кількості зерна з головного колоса (Л 933464 В та Л 052604 В), маси зерна з головного колоса (сорти Стоір, Пам’ять Худоєрка). 

Ключові слова

жито озиме, відновники фертильності, зразки, цінні ознаки.