Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТВЕРДОСТІ ЗЕРНА У ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

24.07.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Ідентифіація зразків

Анотація

У статті викладено методологію оцінки твердості зерна на твердомірі YPD-300D та результати вивчення твердості зерна у зразків пшениці м’якої озимої колекції НЦГРРУ за період 2009­2013 рр. Швидкісна система оцінки твердості зерна значною мірою сприяє прискоренню селекційного процесу по створенню пшениць бісквітного напряму використання.  Розроблено шкалу та методологію оцінки твердості зерна для колекційних зразків пшениці м’якої озимої для користування твердоміром YPD-300D. Дана методологія полягає в попередньому підборі за багаторічними даними еталонів різних рівнів прояву твердості зерна на приладах ПСХ-4 (за розміром часток борошна, мк), “Інфралюму ФТ-10” (за інфрачервоним випромінюванням, мкм) та їхній контрольній перевірці на YPD–300D (за силою, H), що в свою чергу дозволяє побудувати шкалу оцінки твердозерності. Зерно пшениці м’якої розподіляється за твердістю на п’ять груп для формування ознакової колекції та оцінки селекційного матеріалу. Розроблено експрес-метод оцінки твердості зерна зразків пшениці м’якої в польових умовах за зусиллям під час проведення зрізу зернівки і борошнистістю, яка визначається візуально за дев’ятибальною шкалою. Оцінювання твердості зерна на основі розробленої шкали приладом YPD-300D і використання цінних джерел та еталонів для форм кондитерського напряму використання, може суттєво прискоритии оцінку колекційних зразків та селекційний процес на шляху створення м’якозерних пшениць.

Ключові слова

пшениця м’яка озима, кондитерські вироби, ознака, твердість зерна, борошнистість, вивчення, джерело, еталон