Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЛІНІЇ-ПРОДУЦЕНТИ ВИСОКОЇ ЦУКРИСТОСТІ У ZEA MAYS L. SUBSP. SACCHARATA KÖRN

ЛІНІЇ-ПРОДУЦЕНТИ ВИСОКОЇ ЦУКРИСТОСТІ У ZEA MAYS L. SUBSP. SACCHARATA KÖRN

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

24.07.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

 

Відображено результати оцінки ліній-носіїв рецесивних мутантних генів ендосперму su1, sh2 і su1se1 за складом фракційних цукрів, загальним їх вмістом, рівнем прояву найбільш важливих морфологічних, біологічних та господарських ознак і властивостей. Новий лінійний матеріал характеризується вищим генетичним фоном формування цукрів порівняно з лініями ранніх циклів селекції та достатнім різноманіттям селекційно цінних ознак. Це зумовлено віддаленістю генетичної системи біосинтезу цукрів та формування продукційного процесу у вихідного матеріалу, використаного для їх створення. Виділено лінії-джерела індивідуальних ознак та їх сукупності з високою цукристістю і продуктивністю, яка формувалась завдяки сполученню в конкретних генотипах високих параметрів ознак качана, зерна і вегетативної структури рослин. Кращі з них – РКЦ 18, РКЦ 33, РКЦ49, РКЦ 80 (su1), ІЛS 27-2, РЛS 7/5-1, РЛS 64/5-1 (sh2) та РСЕ 13-1, РСЕ 17-1 (su1se1) – за оцінюваними ознаками переважали не лише стандарт, а й лінії аналогічного біотипу синтезу цукрів. Їх рекомендовано використовувати як еталони за опису інших ліній. Сформовано ознакову колекцію із 33 високоцукристих ліній з високими показниками ознак продуктивності. Вона репрезентує видове різноманіття цукрової кукурудзи. Наявність різноякісного лінійного матеріалу за вмістом цукрів, рівнем ознак структури продуктивності, ліній з різною тривалістю вегетаційного періоду, з середньою і високою стійкістю до посухи розширює можливості селекції конкурентоздатних гібридів цукрової кукурудзи з високими показниками якості зерна та технологічними властивостями. 

Ключові слова

цукрова кукурудза, тип біосинтезу цукрів, лінії, ознаки, різноманіття, джерела, еталони