Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ СОРТІВ ГОРОШКУ ПОСІВНОГО (VICIA SATIVA L.) ЗА МАСОЮ НАСІННЯ З РОСЛИНИ

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ СОРТІВ ГОРОШКУ ПОСІВНОГО (VICIA SATIVA L.) ЗА МАСОЮ НАСІННЯ З РОСЛИНИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

24.07.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Статтю присвячено теоретичному обговоренню та практичному впровадженню принципів генетичної оцінки гібридів першого покоління горошку посівного для подальшого їх використання в селекційній практиці. Викладено результати досліджень схрещування п’яти сортів горошку посівного за повною діалельною схемою, внаслідок чого було отримано двадцять гібридних популяцій.  Визначено прояв комбінаційної здатності сортів горошку посівного за масою насіння з однієї рослини, проведено їх аналіз за коефіцієнтами успадковуваності в широкому і вузькому розумінні, визначено прояв ефекту гетерозису, встановлено генетичні донори. Встановлено, що на збільшення маси насіння у рослин гібридів першого покоління великий вплив мають гени з домінантними або епістатичними ефектами. У даному випадку гібридні рослини з високими значеннями констант специфічної комбінаційної здатності мали більшу масу насіння, що вказує на спрямовану природу дії таких ефектів у напрямку підвищення рівня продуктивності деяких гібридів горошку посівного. У результаті генетичного аналізу виявлено різницю між коефіцієнтами успадковуваності в широкому та вузькому розумінні (Н2= 0,90, h2= 0,49). Це свідчить про те, що генетична мінливість обумовлена неадитивними ефектами генів і добір на індивідуальну насіннєву продуктивність за фенотипом не дасть очікуваних результатів у першому поколінні.

Ключові слова

горошок посівний, сорт, комбінаційна здатність, варіанса, константа, генетичний компонент, успадковуваність