Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

СОРТИ - ПОПУЛЯЦІЇ, ЯК ГЕНОФОНД В СЕЛЕКЦІЇ КОНДИТЕРСЬКОГО СОНЯШНИКУ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

02.02.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати вивчення в умовах східної частини Лісостепу України 163 сортів – популяцій генофонду HelianthusL. з 18 країн світу за комплексом морфобіологічних та цінних господарських ознак. Виділено 28 генотипів  соняшнику – джерел та донорів цінних ознак на основі яких створено, зареєстровано в НЦГРРУ, залучено в наукові та селекційні програми шість інцухт ліній ЦЧС– типу, дві лінії Rf–типу. Ці лінії є вихідним матеріалом для гетерозисної селекції соняшнику кондитерського напряму з підвищеною масою 1000 насінин, з високими вмістом білка в ядрі, виходом чистого ядра, рівнем здатності до обрушення, з морфологічними маркерними ознаками. 

Ключові слова

соняшник, джерело, білок, кондитерський сорт, лінія, селекція