Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РОЗШИРЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М´ЯКОЇ ОЗИМОЇ

РОЗШИРЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М´ЯКОЇ ОЗИМОЇ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

03.02.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

З використанням мутагенів вдалося значно розширити біорізноманіття вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої озимої. Отримані перспективні джерела за ознаками короткостебловості, ранньостиглості, змін у формі та кольорі колоса, продуктивності, вмісту білка. Встановленні частоти мутацій за цими ознаками, наведені мутагенні чинники та їх дози, оптимальні для індукції такого типу мутацій. Виділені в якості цінних форм ранньостиглі, ультраранньостигла, напівкарликова, з довгим колосом мутантні лінії. Запропоновані до безпосереднього використання в селекційному процесі 6 мутантних ліній з високими продуктивністю та вмістом білка. Проведений аналіз гліадинів мутантних ліній та наведені формули гліадинів 6 перспективних ліній.

Ключові слова

озима пшениця, мутантна лінія, мутант