Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПИЛЕННЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

04.02.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Інші

Анотація

 

Вивчено дальність поширення пилку, реакцію на інцухт, частку аутогамних квіток в колосі та вибірковість запліднення колекційних зразків тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України. У 99,9 % квіток сортів Аіст харківський, Хлібодар харківський, Соловей харківський, Коровай харківський та Легінь харківський внаслідок розтріскування пиляків ще до відкриття квітки відбувається самозапилення. Досліджувані сорти є самозапильними і в більшості випадків мають нейтральну реакцію на інцухт. Сортам Хлібодар харківський та Kargo притаманна певна вибірковість запліднення – вони мають кращу зав’язуємість насіння при запиленні стерильних квіток чужорідним пилком безостої форми (відповідно на 44 та 54 %), ніж при самозапиленні. Найбільша кількість пилку в умовах Харківської обл. поширюється у східному та південному напрямках від посіву. На відстані до 8 м від посіву на 1 см2 поверхні осідало більше тисячі пилкових зерен. На відстані 30 м від посіву 785, а на відстані 50 м – 589 пилкових зерен. Кількість пилку, що здатна забезпечити нормальне запилення стерильних рослин при виробництві гібридів F1, сконцентрована в радіусі до 30 – 50 м від посіву. В Лісостеповій зоні насіння тритикале ярого сортів Аіст харківський, Хлібодар харківський, Соловей харківський, Коровай харківський та Легінь харківський можна вирощувати з мінімальною просторовою ізоляцією при поширенні на території України, оскільки механізм цвітіння квіток запобігає перезапиленню і ймовірність його виникнення незначна.

Ключові слова

тритикале яре, сорт, запилення, гібридизація, пилок, гетерозис, просторова ізоляція