Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

МІНЛИВІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДЕЯКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК АМАРАНТУ (AMARANTHUS L.)

МІНЛИВІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДЕЯКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК АМАРАНТУ (AMARANTHUS L.)

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

04.02.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Оцінювали генетичну мінливість деяких морфологічни хознак 18 зразків амаранту різноївидової та еколого-географічної приналежності. Оцінили показники, що характеризують продуктивність або прямо чи опосередковано впливають на неї (висота рослин, довжина волоті, маса насіння з однієї волоті, врожайність насіння, маса 1000 насінин, довжина та ширина листової пластинки, листовий індекс). Встановлено значне варіювання більшості досліджуваних ознак та показано залежність між ними. Встановлено тісний зв'язок між довжиною і шириною листової пластинки, середній ступінь позитивної залежності між довжиною листової пластинки та листовим індексом, довжиною волоті, масою насіння з 1 волоті, масою 1000 насінин та масою насіння з 1 м2. Для інших комбінацій ознак відмічено незначну кореляційну залежність.

Ключові слова

амарант, генетична мінливість, коефіцієнт варіації, кореляційні зв’язки, маса насіння