Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

МІНЛИВІСТЬ ФЕРМЕНТНИХ СИСТЕМ У ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PHASEOLUSL.

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

04.02.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Інші

Анотація

У роботі наведені результати вивчення міжвидової та внутрішньовидової мінливості ферментних систем (MЕ, MDH, EST, сEST,GDH) у 4-х видів квасолі (Ph. vulgaris (L.) Savi, Ph. lunatus L. Ssp. Microsperma, Ph. acutifolius A Grau, Ph. multiflorus Lam ). Проведені нами дослідження показали, що майже для всіх ізоферментів була характерна наявність декількох чітких ферментативних зон. Для ферментів Meта Est був встановлений поліморфізм на міжвидовому рівні. Ці ферментні системи можуть бути використані в якості маркерів окремих видів. Ферментні системи Gdh та сEst виявилися мономорфними у вивчених видів квасолі. Поліморфізм вивчених ферментних систем у подальшому можна використовувати для вивчення взаємовідношень між зразками колекції, а також для вивчення філогенетичних зв’язків між видами квасолі.

Ключові слова

Ph. vulgaris (L.) Savi, Ph. lunatus L. Ssp. Microsperma, Ph. acutifolius A Grau, Ph. multiflorus Lam, ферменти, мінливість