Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ МАЛОПОШИРЕНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

31.01.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати роботи на Устимівській дослідній станції рослинництва по створенню навчальної колекції малопоширених кормових культур. Колекція нараховує 18 культур (40 ботанічних видів) з 13 країн світу.  Крім видового різноманіття до навчальної колекції включено зразки з різним рівнем прояву цінних господарських ознак (висока урожайність зеленої маси та насіння, солевитривалість, висота рослин в період масового цвітіння, стійкість до біотичних чинників). Також в колекцію ввійшли зразки, підібрані за фенотиповою мінливістю окремих ознак або їх поєднань. Колекція може бути використана як наочний посібник  для курсу селекції рослин у освітніх програмах, а також для забезпечення вихідним матеріалом наукових та освітніх установ. 

Ключові слова

малопоширені кормові культури, генофонд, ознака, видовий склад, колекція