Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

АНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ГЕНОТИПІВ ТОМАТА З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ

Мова статті

Дата друку

Дата розміщення онлайн

04.02.2015

Установа

Список літератури

Розділ

Інші

Анотація

Оцінено інформативні можливості 5 пар прямих та зворотних SSR праймерів (SSR14, SSR105, SSR111, SSR266, SSR295) щодо їх придатності детектувати як внутрішньовидовий, так міжвидовий поліморфізм томата. Проведено аналіз 9 форм томата з різним ступенем стійкості до збудника фузаріозного в'янення (Fusariumoxysporum) за 5 мікросателітними локусами. В результаті молекулярних досліджень, виявлено 19 алельних варіантів від 2 до 5 на один локус, що в середньому складає 3,8 алеля на один мікросателітний локус. Серед вибірки мікросателітних локусів, найбільш поліморфними виявилися SSR14 та SSR105, які містили 5 алелів на один локус. Створено генетичні паспорти двох генотипів-стандартів за стійкістю до фузаріозного в’янення (Fusariumoxysporum) – лінії La 4026 та F7 Orko (Licopersicumesculentum (Mill.)), проведено генетичну ідентифікацію чотирьох напівкультурних форм томата (L. esculentum var. pimpinellifolium (Mill.) Brezh., L. esculentum var. cerasiforme (A. Gray) Brezh., L. cheesmanii var. typicus Riley, L. esculentum var. racemigerum (Lange)Brezh.), які є донорами стійкості до абіотичних та біотичних чинників та є перспективними для інтрогресії зародкової плазми в генофонд культурних форм томата. 

Ключові слова

томат, поліморфізм, геном, мікросателітні локуси, SSR праймери, генетична паспортизація.