Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ НАСІННЯ ЖИТА (SECALE CEREALE L.) У СХОВИЩІ З НЕРЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Список літератури

  1. FAO STAT. 2020. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize (дата звернення 18.11.21)
  2. Задорожна О.А., Шиянова Т.П., Герасимов Н.В. Особливості довготривалого зберігання насіння зразків генофонду жита. Генетичні ресурси рослин. 2014. №14. С.105–114.
  3. Хорошайлов Н.Г., Жукова Н.В. Длительное хранение коллекционных образцов семян. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1973. Т.49. Вып.3. С.269–279.
  4. Solberg S.V., Brodal G., Bothmer R., Meen E., Yndgaard F., Andreasen C., Asdal A. Seed germination after 30 years storage in permafrost. Plants. 2020. 9. 579–588. DOI: 10.3390/plants9050579
  5. Arif M. A. R., Börner A. Mapping of QTL associated with seed longevity in durum wheat (Triticm durum Desf.). Journal of Applied Genetics. 2019. Vol. 60. №1. P. 33–36. DOI: 10.1007/s13353-018-0477-y
  6. Задорожна О. А., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю. Зберігання насіння пшениці твердої (Triticum durum Desf.) у контрольованих умовах. Генетичні ресурси рослин. 2020. №26. С.105–115. DOI: 10.36814/pgr.2020.26.108
  7. Zhao C., He M., Wang Z., Wang Y., Lin Q. Effects of different water availability at post-anthesis stage on grain nutrition and quality in strong-gluten winter wheat. Comptes Rendus Biologies. 2009. Vol. 332. № 8. 759–764. DOI: 10.1016/j.crvi.2009.03.003
  8. Dupont F. M., Altenbach S. B. Molecular and biochemical impacts of environmental factors on wheat grain development and protein synthesis. Journal of Cereal Science. 2003. Vol. 38. № 2. September. Р. 133–146. DOI: 10.1016/S0733-5210(03)00030-4
  9. Mira S., Pirredda M., Martin-Sanchez M., Marchessi J. E., Martin C. DNA methylation and integrity in aged seeds and regenerated plants. Seed Science Research. 2020. Vol. 30. № 2. P.92–100. DOI: 10.1017/S0960258520000021

10.  Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 2014. 182 p. Rev. ed. Rome. URL: www.fao.org/3/a-i3704e.pdf. (дата звернення 01.08.2021)

11.  Международные правила анализа семян. Москва: Колос, 1984. 311 c.

12.  Международный классификатор СЭВ рода Secale L. Ленинград, 1986. 56 с.

13.  Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні. В кн: Охорона прав на сорти рослин. Київ: Алефа, 2003. C.191–203.

14.  Вольф В. Г. Статистическая обработка опытных данных. Москва: Колос, 1966. 255 с.

Розділ

Зберігання генетичних ресурсів рослин

Анотація

Проведено аналіз результатів зберігання насіння простого гібриду та чотирьох ліній жита (Secale cereale L.) селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, що зберігались у сховищі за нерегульованої температури в умовах східного лісостепу України з вологістю насіння 5 – 7 % протягом 42 місяців. Середня температура в сховищі, де проводились ці дослідження, становила 9 ºС. Не виявлено переваг для довговічності насіння жита з різними рівнями вологості в межах 5 – 7 % усіх зразків. Аналіз елементів структури врожаю та висоти рослин не виявив істотного негативного впливу використаних режимів зберігання на ці ознаки протягом зазначеного  терміну. Для окремих зразків виявлена істотна кореляція між польовою схожістю насіння та рівнем опадів у місяці року посіву; між висотою рослин, продуктивністю та кількістю опадів у критичні фази розвитку періоду вегетації.

Ключові слова

жито озиме, насіння, зберігання, довговічність, температура, вологість, схожість, висота рослин, продуктивність