Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

УРОЖАЙНІСТЬ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ НА РІЗНИХ ФОНАХ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

01.03.2022

Установа

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва НААН

Список літератури

 1. Попов С.І., Леонов О.Ю., Попова К.М., Авраменко С.В. Екологічна пластичність сортів пшениці озимої залежно від прикореневого азотного підживлення в умовах східного Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2019. Т. 15. № 3. С. 296–302. DOI:10.21498/2518-1017.15.3.2019.181087
 2. Моргун В.В., Гаврилюк М.М., Оксьом В.П. Впровадження у виробництво нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції. Наука та інновація. 2014. 10. № 5. С. 40–48. DOI: 10.15407/scin10.05.040
 3. Уліч О.Л., Терещенко Ю.Ф. Адаптивні сорти пшениці озимої для підзони переходу лісостепу в степ. Агроном. Київ: ТОВ «АгроМедіа», 2018. С. 96–102.
 4. Василюк П.М. Оцінка стабільності та пластичності показників продуктивності та якості нових сортів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2014. № 1. С. 15–18.
 5. Сільське господарство України 2016. Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики країни, 2017. 246 с.
 6. Моргун В.В., Санін Є.В., Швартау В.В. Сорти та оптимальні системи вирощування озимої пшениці. Клуб 100 центнерів. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, компанія Сингента, Швейцарія. Київ: Логос, 2012. 132 с.
 7. Литвиненко М.А., Колипанов О.С. Вибір сорту озимої пшениці — запорука високих урожаїв. Хранение и переработка зерна. 2002. №5. С. 22–25.
 8. Ярош А.В., Рябчун В.К., Четверик О.О., Чернобай Ю.О. Стабільність та пластичність маси зерна з колосу, маси 1000 зерен та врожайності середньорослих та напівкарликових генотипів пшениці м’якої озимої. Генетичні ресурси рослин. 2020. № 25. С. 81–93.
 9. Захарук О. Від культивування старих сортів рослин вітчизняні аграрії щороку не добирають понад 7 млн тонн. Зерно і хліб. 2006. № 1. С. 8–9.
 10. Солодушко М.М. Урожайність та адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м’якої озимої вумовах Північного Степу. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2014. № 3. С. 61–66.
 11. Животков Л.О. Формування сортової структури пшениці. Вісник аграрної науки. 2000. № 7. С. 41–43.
 12. Дударєва Г.Ф. Стійкість нових сортів. Карантин і захист рослин. 2006. № 4. С. 9–10.
 13. Уліч Л.І. Урожайні та адаптивні властивості нових сортів озимої пшениці. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 2006. № 37. С. 30–37.
 14. Вінюков О.О., Бондарева О.Б. Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів пшениці озимої в агрокліматичних умовах Донецької області. Таврійський науковий вісник. 2018. № 102. С. 9–14.
 15. Лихочвор В.В. Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах західного лісостепу України: автореф. дис. ... доктора с.-г. наук: 06.01.09. Харків, 2004. 42 с.
 16. Цвей Я.П. Продуктивність пшениці озимої залежно від системи удобрення в Лісостепу. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2009. Вип. 4. С. 96–100.
 17. Хахула В.С. Урожайні та адаптивні властивості новозареєстрованих сортів пшениці озимої м’якої. Агробіологія. 2012. № 8. С. 171–174.
 18. Литвиненко М.А. Створення сортів пшениці м’якої озимої, адаптованих до змін на Півдні України. Збірник наукових праць СГІ–НЦНС. 2016. Вип. 27(67). С. 36–53.
 19. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Розділ

Інші

Анотація

 

У статті наведено результати досліджень 18 сортів пшениці м’якої озимої з Національного Центру генетичних ресурсів рослин України від 5 установ-оригінаторів України. Дослідження проводили протягом 2019–2021 років у східній частині лісостепу України в стаціонарній польовій паро-зерно-просапній сівозміні відділу рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН на різних фонах удобрення — без добрив та з застосуванням прикореневого й позакореневого підживлення. Встановлено, що потенціал уврожайності частини нових досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої був істотно вищий, ніж у найбільш поширеного в Україні сорту Богдана. Так сорти Іванівської ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Воздвиженка, Охтирчанка ювілейна та Світанкова високі надбавки врожайності забезпечили на неудобреному фоні, тоді як сорти Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Здобна та Гайок, а також сорт Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН Перемога показали високий потенціал урожайності на обох фонах удобрення, що свідчить про їхню універсальність та можливість вирощування цих сортів у господарствах з різним рівнем родючості ґрунтів та ресурсного забезпечення.

Ключові слова

пшениця м’яка озима, сорти пшениці, удобрення, урожайність