Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

УКРАЇНСЬКІ ТА ІНТРОДУКОВАНІ ПЛОДОВІ СОРТИ ШОВКОВИЦІ (MORUS L.)

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Національний науковий центр "Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини" НААН

Список літератури

1. Артамонов В.А. Шелковица. Наука и жизнь. 1989. № 11. С. 158–160.

2. Бабаєва Г.І. Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції шовковиці на стійкість до вілту в умовах України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.01. Харків, 2002. 19 с.

3. Беспалов В.В. Шелковица вкусная и полезная. Дім, сад, город. 1999. № 3 С. 20–26.

4. Гребинская М.И. Морфологические характеристики крон, побегов и почек шелковицы. Шелк. 1968. № 2. С. 7–8.

5. Гребинская М.И. Сортоотличительные признаки листьев шелковицы. Шелк. 1968. № 3. С. 3–6.

6. Клименко С.В. Шовковиця корисна і смачна. Дім, сад, город. 1993. № 3. С. 10–13.

7. Клименко С.В. Высоковитаминные растения на приусадебном участке. Киев: Урожай, 1994. 236 с.

8. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва, 1983. 184 с.

9. Митина Л.В. Плодова шовковиця Morus alba L. на південному сході України. Київ: Наукова думка, 2002. 39 с.

10. Олексійченко Н.О. Селекція шовковиці в Україні. Київ: ВЦ КНЛУ, 2007. 306 с.

11. Петрова В.П. Биохимия дикорастущих плодово-ягодых растений. Київ: Вища школа, 1986. 287 с.

12. Петрова В.П. Дикорастущие плоды и ягоды. Москва: Лесная промышленность, 1987. 248 с.

13. Бабаева Г. И. Плодовая шелковица в Украине. Харьков: Новое слово, 2006. 44 с.

Розділ

Інтродукція

Анотація

Наведено результати вивчення найбільш перспективних плодових сортів шовковиці української селекції та інтродукованих з різних країн. Дослідження показали, що сорти Українська 5, Українська 6, Українська 7, Надія, Харківська 14, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, Shimo maru, представляють цінність як донори стійкості до циліндроспоріозу, бактеріозу та вілту. Сорти Українська 6, Українська 7, Українська 107, Надія, Харківська 14, Плодова 1, Плодова 3, Південна 6, Подкумскя, Уссурийская 24, Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, Kouso 25, Simo maru мають стабільно високий урожай суплідь. Зазначені сорти шовковиці також мають високу адаптованість до умов північно-східної України. Вони мають високий рівень зимостійкості. Ступінь обмерзання пагонів більшості наведених сортів не перевищує 5,0 %.

Ключові слова

шовковиця, сорт, урожай суплідь, зимостійкість, стійкість до хвороб