Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РІЗНОМАНІТТЯ ХРЕСТОЦВІТИХ КУЛЬТУР НА ПРИКАРПАТСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Список літератури

  1. FAOSTAT. 2018. URL:https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize (дата звернення 03.11.21).
  2. Bełdycka-Bórawska A., Bórawski P., Dunn J. W. Factors of Development of Oilseed Rape Production in Poland on the Background of the World. Journal of Advanced Agricultural Technologies. 2016. 3. № 3. P.175-179. DOI: 10.18178/joaat.3.3.175-179.
  3. Заїка Є.В., Дрозд В.В., Кондратюк О.М.. Пивовар Т.М. Удосконалена методика підбору компонентів для створення сортів-синтетиків ріпаку: методичні рекомендації. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 16 с. URL: https://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/2021/04/32-selection-of-rapeseed-components.pdf (дата звернення 11.11.21).
  4. Behnke N., Suprianto E., Möllers C. A major QTL on chromosome C05 significantly reduces acid detergent lignin (ADL) content and increases seed oil and protein content in oilseed rape (Brassica napus L.). Theoretical and Applied Genetics. 2018. 131(11). P. 2477–2492. DOI: 10.1007/s00122-018-3167-6.
  5. So K.K.Y., Duncan R.W. Breeding Canola (Brassica napus L.) for protein in feed and food. Plants (Basel). 2021. 10(10). 2220. DOI: 10.3390/plants10102220.
  6. .Рябчун В.К., Гуринович С.Й., Обух Г.Й. Інтродукція хрестоцвітих культур у Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Збірник наукових праць Інституту олійних культур. 2013. Вип.17. с. 7.
  7. Гуринович С.Й., Мельник У.М., Обух Г.Й. Інтродукція хрестоцвітих культур України. Передгірське і гірське землеробство і тваринництво. Вип. 58.  2015. с. 8.
  8. Рябчун В.К., Абрамик М.І., Гуринович С.Й., Обух Г.Й., Мойсей С.І. Інтродукція хрестоцвітих культур Прикарпаття. Вісник Українського хлібороба. 2015. Т. 1. с. 214–215.
  9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

10.  Гуринович С.Й., Рожкован В.В., Обух Г.Й., Мойсей С.І. Генетичні ресурси хрестоцвітих культур у ПДСГДС ІСГ НААН. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур. 2013. Вип.18.  с. 31-37.

11.  .Рябчун В.К., Гуринович С.Й., Мазур В.О., Бідаш Ю.І. Класифікатор виду Вrassica napus L.(ріпак). Івано-Франківськ, 2011. 22. с.

12.  Гуринович С.Й., Мазур В.О. Наукове видання: Гірчиця. Видавництво ПП Супрун, 2014. 107 с.

13.  Гуринович С.Й., Мазур В.О. Класифікатор виду Brassica juncea (L.) (гірчиця сиза). Івано-Франківськ: Ярина, 2018. с. 18.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати багаторічного вивчення зразків колекцій хрестоцвітих культур, використання їх у селекційному процесі, передання для подальшого вивчення та створення сортів і гібридів селекційним, навчальним та комерційним структурами. Колекція хрестоцвітих культур Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України нараховує 1008 зразків вітчизняного та іноземного походження: ріпаку озимого (Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) — 440, ріпаку ярого (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) Metzger) — 332, гірчиці білої (Sinapis alba L.) — 39, гірчиці сарептської (Brassica juncea Czern.) — 39, рижію ярого (Camelina sativa L.) — 60, рижію озимого (Camelina sativa L.) — 6, редьки олійної (Raphanus sativus L.) — 3, суріпиці ярої (Brassica silvestris L.) — 38, суріпиці озимої (Brassica silvestris L.) — 10, гірчиці чорної (Brassica nigra Koch.) — 23, перко озимого (Brassica silvestris/ Brassica chinensis L.) — 3.

Ключові слова

інтродукція, хрестоцвіті культури, колекція