Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЦІНКА ЗРАЗКІВ МЯТИ КОЛОСКОВОЇ (MENTHA SPICATA L.) ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН

Список літератури

1. Шелудько Л.П. М’ята перцева (селекція і насінництво). Полтава: ВАТ „Видавництво „Полтава”, 2004. 200 с.

2. Попова Н.В., Литвиненко В.И., Куцанян А.С. Лекарственные растения мировой флоры. Харьков: Діса плюс, 2016. 540 с.

3. Колосович М.П. Класифікатор ознак рослин м’яти колоскової Mentha spicata L. ДСЛР ІАП НААН. Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2015. 19 с.

4. Колосович М.П., Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л. Генетичне різноманіття лікарських рослин. Генетичні ресурси рослин. 2020. №26. С. 80-95.

5. Описание почвенно-климатических условий станции и материалы по коллекционному питомнику за 1925-1929 гг. Труды Лубенской опытной станции по культуре лекарственных растений / Под. ред. Н.А. Львова. Лубны, 1929. 161 с.

6. Мобілізація та оцінка колекційного матеріалу трав’янистих та чагарникових лікарських рослин для виділення джерел та донорів цінних ознак: Звіт про НДР (заключ.)/ Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН. № держреєстрац.: 0114U002322; інв. № 244. Березоточа, 2015. 54 с.

7. Порада О.А. Методика формування та ведення колекцій лікарських рослин. Полтава: ПП ПДАА, 2007. 50 с.

8. Майсурадзе Н.И., Кисилёв В.П., Черкасов О.А. Методика исследований при интродукции лекарственных растений. Москва: ЦБНТИ сер. “Лекарственное растениеводство“, 1980. 33 с.

9. Ісіков В.П. Методика польових фітопатологічних та ентомологічних обстежень ароматичних та лікарських рослин. Херсон, 2011 р. 160 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати вивчення колекційних зразків робочої колекції м’яти колоскової, яка налічує 33 зразки, що зібрані з 10 країн світу: України — 18, Росії — 3, по 2 зразки з Німеччини, Франції, Угорщини; по одному зразку з Англії, Болгарії, Бельгії, Словаччини, Чехії, Югославії. Розроблено класифікатор ознак рослин м’яти колоскової, який охоплює весь діапазон мінливості ознак рослин в межах виду Mentha spicata L. Виділені зразки-еталони та джерела цінних господарських ознак: висока продуктивність сухої трави: UG0600329 (206 г), UG0600251 (203 г); висока продуктивність сухого листя: UG0600251, UG0600329 (90 г); висока продуктивність сирого кореневища: UG0600308 (335 г), UG0600368 (315 г); великий діаметр куща: UG0600329 (94 см), UG0600268, UG0600285 (88 см); великий діаметр кореневища: UG0600335 (7,6 мм), UG0600249, UG0600268 (6,8 мм); високорослість: UG0600314 (69 см); висока морoзоcтійкість (9 б.): UG0600226; висока стійкість (9 б.) до основних хвороб та шкідників UG0600266, UG0600268, UG0600285, UG0600249, UG0600250, UG0600286, UG0600308, UG0600328 та UG0600251.

Ключові слова

м’ята колоскова, колекційні зразки, джерела ознак, продуктивність