Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДОСЛІДЖЕННЯ З СЕЛЕКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ JUGLANS НА ТЕРИТОРІЇ ДСДЛЦ «ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ»

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації iм. Г. М. Висоцького

Список літератури

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Меженський В.М. Грецький горіх. Київ: Ліра-К, 2020. 533 с.
  2. Bernard A., Lheureux F., Dirlewanger E. Walnut: past and future of genetic improvement. Tree Genetics & Genomes. 2018. Vol. 14.1 Р: 1–28. DOI:10.1007/s 11295-017-1214-0
  3. Торба А.И. Селекция ореха грецького на востоке Украины: дис. … канд. с.-х. наук: 06.03.01. Харьков, 1984. 170 с.
  4. Сатіна Г.М. Потенціал промислового виробництва грецьких горіхів в Україні та шляхи його ефективного використання: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.02. Київ, 2005. 25 с.
  5. Обсяг виробництва волоських горіхів в Україні. Аграрне інформаційне агентство. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/obsag-virobnictva-voloskih-gorihiv-v-ukraini-zroste-na-17 (дата звернення 11.11.21)
  6. Меженський В.М. Історія і перспективи районування та реєстрації сортів грецького горіха (Juglans regia L.) в Україні. Plant varieties studying and protection. 2018. №14.2. С.137–143. DOI: 10.21498/2518-1017.14.22018.134759
  7. Бадалов П.П. До 100-річчя з часу заснування дендропарку «Веселі Боковеньки». Лісівництво і агролісомеліорація. 1995. Вип. 90. С. 3–8.
  8. Лось С.А., Терещенко Л.І., Бадалов К.П., Слюсарчук В.Є., Підтикана Г.В.,Григорьєва В.Г., Дишко В.А. Сучасний стан та перспективи використання селекційних об'єктів ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки». Лісове і садово-паркове господарство. 2017. № 13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2017_13_9 (дата звернення 11.11.21)
  9. Настанови із лісового насінництва / Лось С.А., Терещенко Л.І., Гайда Ю.І., Шлончак Г.А. Харків, 2014. 107 с.

10.  Єрмоленко А.П. Про добір зимостійких і швидкоростучих форм серед сіянців грецького горіха (Juglans regia L.). Збірник робіт по селекції і фізіологіїх деревних порід. Вип.17. Київ–Полтава: Держ. Вид-во колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1936. С. 9–24.

11.  Єрмоленко А.П. Гібридизація в роді Juglans L. Збірник робіт по селекції і фізіології деревних порід. Вип.17. Київ-Полтава: Держ. Вид-во колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1936. С. 47–57.

12.  Єрмоленко А.П., Трусов А.С. Біологія цвітіння грецького і чорного горіхів (J. regia і J. nigra). Збірник робіт по селекції і фізіологіїх деревних порід. Вип.17. Київ–Полтава: Держ. Вид-во колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1936. С. 39–45.

13.  Єрмоленко А.П. Вивчення каріотипу Juglans regia L. Збірник робіт по селекції і фізіологіїх деревних порід. Вип.17. Київ-Полтава: Держ. вид-во колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1936. С. 59–65.

14.  Єрмоленко А.П. Визначення транспірації зимуючих пагонів, як метод добору зимостійких форм серед сілянців Juglans regia L. Збірник робіт по селекції і фізіологіїх деревних порід. Вип.17. Київ-Полтава: Держ. вид-во колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1936. С. 25–37.

15.  Бадалов П.П. О состоянии и перспективах развития ореховодства в Украине. Лесной журнал. Киев, 2011. С. 28–31.

16.  Бадалов П.П., Малицький І.В. Деякі результати селекції міжвидових гібридів Juglans L. на швидкість росту та якість плодів. Лісівництво і агролісомеліорація. 1999. Вип. 96. С. 63–65.

17.  Щепотьєв Ф.Л. Селекция грецкого ореха. Селекция древесных пород. Ленинград: Гослесбумиздат, 1950. С. 69–107.

18.  Щепотьєв Ф.Л. Селекция грецкого ореха на зимостойкость. Селекция и семеноводство. 1951. №11. С. 40–50.

19.  Щепотьев Ф.Л., Бадалов П.П. Селекция межвидовых гибридов орехов (Juglans L.). Лесоводство и агролесомелиорация. 1983. Вып. 65, 1–72. С.45–48.

20.  Щепотьєв Ф.Л. О вторичном росте и вторичном цветении ореха грецкого. Ботанический журнал. 1955. №1. С. 116–125.

21.   Щепотьєв Ф.Л. Милосердова М.Г., Маяцкая А.Д., Герасименко А.Г. О плодоношении грецкого ореха на Украине в связи с типом дихогамии. Тезисы докладов первой научной сессии Донецкого научного центра. Донецк, 1966. С. 15–17.

22.  Щепотьєв Ф.Л. Грецкий орех. Культура орехоплодных. Москва: Сельхозгиз, 1957. 416 с.

23.  Щепотьєв Ф.П., Павленко Ф.А., Ріхтер О.А. Горіхи. Київ: Урожай, 1975.160 с.

24.  Ненюхин, В. Н. Отбор плюсовых деревьев ореха грецкого на Украине. Лесное хозяйство. 1969. № 2. С. 39–42.

25.  Бадалов П.П. Селекция межвидовых гибридов Juglans L. На раннеплодность и высокое качество плодов. Лесоводство и агролесомелиорация. 1988. Вып. 77. С.44–46.

26.  Патент (II) 20946 А (51) 6 АО1G 23/00. Спосiб одержання генетично полiпшеного посадкового матерiалу лiсових порiд методом апомiксису у горiхiв Juglans L. П.П. Бадалов. 1997.

27.  Патент (19) UА (11) 6406 (13) С1 (51) 5 Л. Спосiб одержання зимостiйких швидкоростучих рослин. П.П. Бадалов. 1995.

28.  Бадалов П.П. Апомиксис в роде Juglans L. Лесоводство и агролесомелиорация. 1975. Вып. 42. С. 22–31.

29.  Бадалов П.П. Использование методов гибридизации и апомиксиса для получения перспективных форм ореха грецкого. Лесное хозяйство. 1983. №. 12. С. 24–25

30.  Бадалов П.П., Карпинский Р.Н., Новак Ю.В., Каратеева Т.М. Выращивание привитых сажанцев ореха грецкого в степных районах УССР. Лесоводство и агролесомелиорация. 1983. Вып.69. С. 35–38.

31.  Новак Ю.В. Стимулирование побегообразования у деревьев ореха грецкого путем обрезки кроны. Лесоводство и агролесомелиорация. 1974. Вып. 38. С. 115–119.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Проаналізовано сучасний стан, результати досліджень та перспективи використання колекцій селекційних форм рослин роду Juglans ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки», де нині перебувають у задовільному стані 7 з 10 створених дослідних об’єктів за участю представників цього роду. Перші об’єкти були створені М.Л. Давидовим у 1900 р. У різні періоди під керівництвом А.П. Єрмоленко, Ф. Л. Щепотьєва і П. П. Бадалова проводились роботи з відбору посухо- та зимостійких форм, міжвидової гібридизації, вивчення репродукції та фізіології представників роду Juglans. Протягом останніх років дослідження були спрямовані на вивчення репродуктивної біології селекційних форм, зокрема тип дихогамії та ступінь латеральності. Пріоритетними завданнями майбутніх досліджень є вивчення особливостей репродуктивної біології та адаптивності кращих форм гібридів роду Juglans, закономірностей успадкування ознак; виявлення найбільш цінних форм та залучення їх до подальшої селекції.

Ключові слова

добір, гібридизація, апоміксис, генофонд, селекція