Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ВИВЧЕННЯ ЗРАЗКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ РИСУ ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.2021

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Інститут рису НААН

Список літератури

1.Вожегова Р. А. Теоретичні основи і результати селекції рису в Україні: Монографія. Херсон, 2009. 348с.

2. Ляховкин А. Г. Рис. Мировое производство и генофонд. Санкт-Петербург, 2005. 287 с.

3. Романов В. Б., Белоус Л. Г., Семенова Л. М. Методические указания по оценке качества зерна риса. Краснодар, 1983. 22 с.

4.Технологическая оценка зерна образцов риса и классификатор технологических свойств риса: методические указания/под. ред. В.И. Комарова, В.А. Корнейчук. Ленинград, 1984. 12 с.

5. Технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України. Херсон: Наддніпряночка, 2008. 77 с.

6. Дудченко  В. В., Петкевич З. З., Шпак Т. М. Ідентифікація ознак рису посівного (класифікатор-довідник). Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2013. 128 с.

7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

8. Технологическая оценка зерна образцов риса и класифікатор технологических свойств риса. Ленинград, 1984. 12 с.

9. Методика опытных работ по селекции, семеноведению и контролю за качеством семян риса. Краснодар, 1972. 155 с.

10. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернобобових та круп’яних на відмінність, однорідність і стабільність. Київ. 2016. С. 160–180.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті висвітлені результати вивчення колекції рису за період 2018–2020 років в умовах півдня України. Дослідження проводилися в Інституті рису НААН. До колекції рису залучено 49 зразків, виділені донори господарсько-цінних ознак і властивостей. Зразки колекції аналізували за такими ознаками: морфологічними, елементами структури продуктивності, технологічними показниками якості зерна та біологічних властивостей. Виділені селекційно цінні зразки, що поєднують три і більше цінних ознак, а саме: високу продуктивність рослини, склоподібність, загальний вихід крупи та вихід цілого ядра, стійкість проти вилягання та до хвороб (пірикуляріозу), а саме зразки УІР 3095-14, Маржан, Арал 202, УІР 8493, Egyption gasmine.

Ключові слова

рис, колекція, сорт, якість зерна й крупи, селекція, продуктивність