Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ КАВУНА ЗВИЧАЙНОГО УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.21

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Список літератури

1. Лимар В. А., Шашкова Н. І., Шабля О. С. Холодняк О. Г. Шляхи інноваційного розвитку галузі баштанництва на Півдні України. Український науковий вісних Херсонського державного університету. 2020. Вип. 38. С. 18–24.

2. Фурса Т. Б., Филов А. И.. Культурная флора СССР. Тыквенные. Москва: Колос. 1982. 279 с.

3. Шабля О. С. Методичні підходи щодо визначення конкурентоспроможності вітчизняних сортів баштанних культур. Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 80. С. 156–161.

4. Сергієнко О. В., Могильна О. М., Ліннік З. П., Лук’янчикова О. А.  Методичні підходи з використання ідентифікованого за морфологічними генами лінійного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна. Харків. 2020. 96 с.

5. Фролов В. В., Холодняк О. Г., Рябчун В. К. Методичні рекомендації з вивчення відмінності генофонду баштанних культур (кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон). Херсон: Айлант, 2010. 52 с. 

6. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні URL: http://vet.gov.ua/taxonomy/term/50 С. 348–352. (дата звернення 02.10.20)

7. Методические указания по изучению и поддержанию коллекции бахчевых культур.  Ленинград. 1968. 9 с.

8. Сергиенко О. В. Изменчивость и уровень проявления селекционных признаков сортов и гибридов F1 арбуза. Современное состояние и перспективы развития отраслей плодоводства и овощеводства», посвященного 90-летию кафедры «Плодоовощеводство и ореховодство» Агробиологического факультета Казахского национального аграрного университета (4 квітня 2020 г.) Материалы международной научно-практической конференции. Алмалибак, С. 381–385.

9. Лимар А. О., Сніговий В. С., Кащеєв О. Я. Методика селекційного процесу та проведення польових дослідів з баштанними культурами (методичні рекомендації). Київ: Аграрна наука, 2001. 132 с.

10. ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ. Москва: Издательство стандартов. 1990. 17 с.

11. Сич З. Д., Сич І. М. Спосіб оцінки товарної продуктивності селекційного матеріалу кавуна: А.С. 1630706 СССР, МКІ5 АО 1 Н 1/04; Дніпр. овоче-башт. досл. стан. Укр. НІІ овочівництва і баштанництва. Заявл. № 46–71548/13 від 31.03.89. Опубл. 28.02.91 р., Бюл. №8.

12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат, 1985. 350 с. 

13. Сергієнко О. В., Лобода О. М. Новий холодостійкий сорт кавуна Макс плюс Овочівництво і баштанництво. Харків. Вип. 56. С. 306–311.

14. ДСТУ 5045: 2008. Кавун, диня, гарбуз. Технологія вирощування. Загальні вимоги. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 11 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті наведено результати вивчення 153 зразків кавуна звичайного української та іноземної селекції за врожайністю, масою товарного плоду і вмістом розчинної сухої речовини. Виділено один зразок з дуже високим рівнем урожайності плодів (більше 113 % до стандарту) — зразок Лад (62,3 т/га) з України (ІОБ). З високим рівнем урожаності (більше 101 % до стандарту) виділились зразки з Росії — 0010 Солнцедар (55 т/га), Подарок солнца і Самурай (58 т/га). З урожайністю близькою до стандарту (97 %) був зразок з Росії Шапка императора (53 т/га). За масою товарного плоду кращими були п’ять зразків: Солнцедар (2 кг), Лад (2,60 кг), Ятум (2,90 кг), Самурай (3 кг), Подарок солнца (4 кг). За вмістом розчинної сухої речовини в якості джерел для селекції виділено зразки: Алий солодкий (14 %) з України та Sugar baby (15 %) з Чехії. За комплексом ознак (стабільно високою врожайністю та високими смаковими якостями) практичну цінність для селекцї мали зразки: Лад, Ятум, Алий солодкий (Україна); Солнцедар, Подарок солнца, Самурай (Росія) і Sugar baby (Чехія).

Ключові слова

кавун звичайний, зразок, колекція, вихідний матеріал, урожайність, плід