Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНОФОНДУ СОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.2021

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Інститут зрошуваного землеробства НААН

Список літератури

1. Юник А. В. Особливості вирощування льону олійного. Пропозиція. 2015. № 11. С. 76–80.

2. Насінництво й насіннєзнавство олійних культур./За ред. М. М. Гаврилюка Київ: Аграрна наука, 2002. 224 с.

3. Кандиба Н. М., Логінов Н. М. Transgression of traits of crop structure and fiber quality of long flax varieties and hybrids. Збірник наукових праць ІЛК УААН. 2007. Вип. 4. С. 123–128.

4.  Кобизєва Л. Н. Рябчун В. К. Безугла О. М. Дрепіна Т. О. Дрепін І. М. Потьомкіна Л. М. Сокол Т. В. Божко Т. М. Садовой О. О. Біля вська Л. Г. Широкий уніфікований класифікатор роду Glycine max. (L.) Merr. Харків, 2004. 38 с.

5. Волкодав В. В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / Випуск третій (олійні, технічні, прядильні та кормові культури). Київ: Алефа, 2001. 76 с.

6. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. /За ред. Вожегової Р.А. Херсон: Грінь Д.С., 2014 р. 286 с.

7. Лещенко А. К., Михайлов В. Г. Соя. Селекция технических и кормовых культур. Киев: Урожай, 1978. С. 70–86.

 

Розділ

Джерела та донори

Анотація

За результатом вивчення нових інтродукованих протягом 2014–2020 років зразків сої у відділі селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН виділені сорти за комплексом цінних господарських ознак: дуже короткий та короткий період вегетації, сходи — повна стиглість, середня та велика висота прикріплення нижнього бобу над рівнем ґрунту, стійкість до хвороб і посухи, висока врожайність насіння, висока маса 1000 насінин. Визначені зразки-еталони за рівнями прояву ознак: висока маса 1000 насінин; тривалість періоду вегетації сходи — повна стиглість дуже коротка, велика висота прикріплення нижнього бобу над рівнем ґрунту, висока врожайність насіння.

Ключові слова

інтродуковані зразки, соя, урожайність, стійкість до хвороб, елементи продуктивності, кореляція, умови зрошення