Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

СОРТИ ЯБЛУНІ (MALUS DOMESTICA MILL.) ЯК ДЖЕРЕЛА СЕЛЕКЦІЙНО ЦІННИХ ОЗНАК

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.2021

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Мелітопольська дослідна станція садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН

Список літератури

1. Мазур П. А. Самые лучшие яблоки. Овощи и фрукты. 2012. № 8. С. 30–32.

2. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2020 рік. Київ, 2020. С. 426–428.

3. Кондратенко Т. Є. Сорти яблуні для промислових і аматорських садів. Київ: Манускрипт-АСВ, 2010. 400 с.

4. Кондратенко Т. Є. Можливості і стан сортооновлення яблуні в Україні. Рослинництво ХХІ століття: Виклики та інновації. До 120-річчя кафедри рослинництва НУБіП України (25‑26 вересня 2019 р.). Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2019. С. 11‑12.

5. Копань В. П., Копань К. М., Ярещенко О. М., Ходаківська Ю. Б. Методи, результати і перспективи селекції плодових та ягідних культур в Інституті садівництва УААН. Садівництво. 2005. Вип. 57. С. 47‑65.

6. Медведева А. Новые сорта яблок подвинут классическую «большую пятерку» в Европе: агропромышленный портал. URL: https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/novosti/novye-sorta-jablok-podvinut-klassicheskuyu-bolshuyu-pjaterku-v-evrope.html (дата звернення: 03.03. 2020).

7. Дрозд О. О. «Нащадки» сорту Гала. Новини садівництва. 2006. № 4. С. 30.

8. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общ. ред. Е. Н. Седова, Т.П. Огольцовой. Орёл: ВНИИСПК, 1999. 608 с.

9. Широкий унифицированный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae (родов Malus Mill., Pyrus L., Cydonia Mill.). Ленинград, 1986. 30 с.

10. Савельева Н. Н., Юшков А. Н., Земисов А. С., Чивилев В. В., Лыжин А. С. Создание новых сортов колонновидной яблони для насаждений интенсивного типа. Садоводство и виноградарство. 2018. № 5. С.16‑22.

11. Geziorek K., Tomala K., Soska A. Adult consumer demands of apple eating quality in Poland. Совершенствование сортимента плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в современных условиях хозяйствования: материалы междунар. науч.-практ. конф., 28‑30 августа 2007 г. Самохваловичи, 2007. С. 137‑143.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Висока конкуренція на ринку плодової продукції змушує виробників постійно оновлювати сортимент, тому створення нових сортів є актуальним питанням. Популярні комерційні та перспективні сорти відзначаються наявністю цінних господарсько-біологічних ознак, тому є вихідним матеріалом для подальшої селекційної роботи. За результатом вивчення цих сортів виділено джерела імунітету до парші (ген Vf), колоноподібного типу крони, високої стабільної врожайності, великоплідності, високої привабливості зовнішнього вигляду та смакових якостей плодів. Поєднання цих ознак у різних комбінуваннях відмічено у сортів Каховське, Малахіт, Аленушкино, Early Queen, Geneva Early, Goldrush, Julia, Pilot, Rubin. Максимальну кількість селекційно цінних ознак виявлено у сортів Гарант, Руслан, Elise, Honeycrisp, Topaz, William's Pride. Використання цих сортів за батьківські форми дозволить одержати генотипи різного строку достигання, імунні до парші, з компактною кроною та високими господарськими показниками.

Ключові слова

яблуня, сорт-джерело ознаки, господарсько-біологічні ознаки, імунітет до парші, урожайність, періодичність плодоношення, показники якості плодів