Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ОЗНАКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ (CUCUMIS MELO L.)

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.2021

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації НААН

Список літератури

1. Посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами у 2020 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/ppsgk/ppsgk2020.xlsx (дата звернення: 02.03.2021).

2.Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. URL: http://service.ukragroexpert.com.ua/ (дата звернення: 02.03.2021)

3.ГБУ «Госсорткомисия»  Государственный реестр селекционных достижений РФ. URL: https://reestr.gossortrf.ru (дата звернення: 12.03.2021)

4.Каталог Сортов Растений Республики Молдова на 2021 год. URL: https://cstsp.md/uploads/files/Catalogul%20Soiurilor%20de%20Plante%20al%20Republici%20Moldova%202021-.pdf (дата звернення: 04.03.2021)

5.Catalog ISTIS 2020 Romania. URL: https://istis.ro/image/data/download/catalog-oficial/CATALOG%202020.pdf (дата звернення: 12.03.2021)

6.Методика проведення експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на відмінність, однорідність і стабільність. URL: https://www.sops.gov.ua/uploads/page/Meth_DUS/Method_veget2020.pdf дата звернення: 12.03.2021)

7.Фролов В. В., Холодняк О. Г., Рябчун В. К. Методичні рекомендації з вивчення відмінності генофонду баштанних культур (кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон): Науково-методичне видання. Херсон: Айлант, 2010. С. 52.

8.Широкий унифицированный классификатор СЭВ. Виды Cucumis melo L. (дыня), Ленинград, СССР. 1989.С. 9.

9.Кравченко В. А., Холодняк О. Г., Воєводін Ю. І. Методичні рекомендації з визначення жаростійкості зразків овочевих культур (огірок, помідор, перець, баклажан): Науково-методичне видання. Херсон: Айлант, 2010. С. 4.

10.Сич З. Д. Методические рекомендации по статистической оценке селекционного материала овощных и бахчевых культур. Харьков: Харьковская городская типография № 16, 1993. С. 72.

11.Рябчун В. К., Гур’єва І. А. Методичні підходи до формування базової та ознакових колекцій кукурудзи. Генетичні ресурси рослин. 2008. №5. С. 69–76.

12.Naudin C. Serres et orangeries de plein air apercu de la culture geothermique. Nabu Press, 2012. C. 38.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати роботи з формування ознакової колекції дині на Південній державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту водних проблем і меліорації НААН України, яка нараховує 57 колекційних зразків з 11 країн світу. До ознакової колекції включено зразки з різним рівнем прояву цінних господарських і біологічних ознак. Також до колекції увійшли зразки, підібрані за фенотиповою мінливістю окремих морфологічних ознак або їх поєднань. За результатами багаторічних досліджень зразків колекції дині виявлено джерела цінних господарських ознак з високим рівнем їх прояву, які являють інтерес для  селекції рослин. Показана історія селекції дині в Україні, подані селекційні сорти, які мають найбільше поширення, або були вагомим селекційним досягненням у вирішенні певних завдань. Колекція може бути використана для селекції рослин, а також для забезпечення вихідним матеріалом наукових та освітніх установ. 

Ключові слова

ознакова колекція,диня, різновид, вид, генофонд, ознака