Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА ЦІННИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.21

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Список літератури

1. Байструк-Глодан Л. З. Хом'як М. М., Коник Г. С., Жапалеу Г. З. Каталог генетичної цінності колекції багаторічних трав. Оброшине, 2020. Вип. 1. 68 с.

2. Сапрыкин С. В., Золотарев В. Н., Иванов И. С., Степанова Г. В., Сапрыкина Н. В., Лабинская Р. М. Научные основы селекции и семеноводства многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе России. Научное издание. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография», 2020. 496 с.

3. Шатский И. М., Иванов И. С., Переправо Н. И., Золотарев В. Н., Сапрыкина Н. В. Лабинская Р. М., Степанова Г. В., Георгиади Н. И., Тарасенко Н. Ф. Селекция и семеноводство многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе России. Научное  издание. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография», 2016. 236 с.

4. Шамсутдинов З. Ш., Писковацкий Ю. М., Новоселов М. Ю. Перспективные направления и методы селекции многолетних трав. Кормопроизводство России. Москва: ВИК, 1997. С. 239–256.

5. Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л. Інтродукція зразків генофонду рослин до національного банку генетичних ресурсів рослин України. Генетичні ресурси рослин. 2012. № 10/11. С. 17–24.

6. Григора І. М., Соломаха В. А. Рослинність України: еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 452 с.

7. Бабич А. О. Кормові і білкові ресурси світу. Київ: ДКФ, 1995. С. 45–127.

8. Культурная флора: многолетние бобовые травы / под ред. Н. А. Мухиной и А. К. Станкевич.  Москва, 1993. 335 с.

9. Петриченко  В.Ф., Макаренко П.С. Лучне кормовиробництво і насінництво  трав.  Вінниця: Діло, 2005. 228 с.

10. Бабич А. О. Кормові і лікарські рослини в ХХ–ХХІ століттях. Київ: Аграрна наука, 1996. 822 с.

11. Грига В. А. Злакові. Луки Карпат. Ужгород: Карпати, 1981. С. 23–65.

12. Методика проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) (кормові культури) / Український інститут експертизи сортів рослин. Київ, 2014. 967 с.

13. Константинова А. М. Методика селекции многолетних трав/ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса. Москва, 1969. 110 с.

14. Лубенец П. А. Методические указания по изучению мировой колекции многолетних кормовых трав. Москва, 1971. 24 с.

15. Коник Г. С. Формування та збереження генетичного різноманіття кормових і газонних трав у Передкарпатті. Методичні рекомендації. Оброшино, 2015. 51 с.

16. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5-е, доп. и перераб. Москва, 1985. 351 с.

17. Коник Г. С. Методологія селекції багаторічних бобових і злакових трав у Передкарпатті. Методичні рекомендації, Оброшино, 2015. 100 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Наведено результати багаторічної науково-дослідної роботи зі створення колекцій  багаторічних трав, використання їх у селекційному процесі, навчальній та просвітницькій діяльності. Колекція кормових культур нараховує 1319 зразків. Генофонд колекції розділений на три групи: бобові, злакові та малопоширені  кормові  культури.  У  статті  наведено  результати  вивчення колекційних  зразків  за  морфологічними  та  господарсько-цінними ознаками. Виділені перспективні зразки, такі що можуть бути  використані як вихідний матеріал в селекції сортів на високу продуктивність (зелена маса, сіно та насіння), залистяність, потужність травостою, стійкість до хвороб та шкідників.  Виділені зразки-еталони та джерела господарсько-цінних ознак, які активно залучаються до селекційної роботи.

Ключові слова

багаторічні трави, генетичні ресурси, колекція, бобові, злакові, сорт, ознака, джерела, продуктивність