Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ ЗА КЛАСАМИ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТАМИ

Мова статті

Українська,

Дата друку

23.12.2020

Дата розміщення онлайн

30.04.2021

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Список літератури

  1. Батыгин Н. Ф. Онтогенез высших растений. Москва: Агропромиздат.1986. 100 с.
  2. Агроклиматический справочник по Харьковской области. Ленинград: Гидрометиздат, 1957. 179 с.
  3. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. Справочник по климату СССР: в 4-х тт. Украинская ССР. Ленинград: Гидрометиздат, 1969. Вып. 10. Т. 4. 696 с.
  4. Козубенко Л. В., Гурьева И. А. Селекция кукурузы на раннеспелость. Харьков, 2000. 239 с.
  5. Гурьев Б. П., Гурьева И. А. Селекция кукурузы на раннеспелость. Москва: Агропромиздат, 1990. 173 с.
  6. Куперман Ф. М. Морфофизиология растений. Москва: Высшая школа, 1973. 256 с.
  7. Коломацька В. П. Закономірності формування і мінливості вегетаційного періоду у самозапилених ліній кукурудзи: Автореф. дисер. на здоб. наук. ступен. кан с.-г. наук. Харків, 2004. 20 с.
  8. Гур’єва И. А., Рябчун В. К., Літун П. П. Методичні рекомендації польового та лабораторного вивчення кукурудзи. Харків, 2003. 43 с.
    1. Селянинов Г. Т. Агроклиматическая карта мира. Ленинград, 1966. 12 с.

10.  Литун П. П. Кириченко В. В., Коломацька В. П. Адаптивная селекция: теория и практика. Харьков, 2007. 263 с.

11.  Гур’єва І. А., Рябчун В. К., Літун П. П., Богуславський Р. Л., Карпенко В. В., Кузьмишина Н. В., Вакуленко С. М. Банк даних "Генетичні ресурси кукурудзи та його використання в селекції. Харків, 2001. 59 с.

12.  Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Метод оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Сообщение I. Обоснование метода. Генетика. 1985. Т. ХХІ. № 9. С. 1481–1490.

13.  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

14.  Літун П. П., Бєлкін О. О., Білянський О. С. Пакет прикладних програм „ОСГЕ”. Харків, 1992. 22 с.

15.  Гур’єва І. А., Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Вакуленко С. М. Класифікатор-довідник виду Zea mays L. Харків, 2009. 82 с.

16.  Бібель Ю. О., Чернобай Л. М., Понуренко С. Г., Кузьмишина Н. В., Вакуленко С. М. Динаміка вологості зерна при достиганні у ліній кукурудзи різних груп стиглості. Селекція і насінництво. 2020. Випуск 117. C. 36-47.  doi: 10.30835/2413-7510.2020.206968 .

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати формування ознакової колекції нових вітчизняних самозапилених ліній кукурудзи за типами вегетаційного періоду та його компонентами. Проведено групування ліній та виділено придатні для селекції лінії, зокрема з ранньою появою сходів (11 – 12 діб) — 24 лінії, з раннім цвітінням генеративних органів (49 – 53 діб) — 29 ліній, мінімальним розривом у цвітінні волоті та качанів (1 – 4 доби) — 64 лінії, швидкою вологовіддачею — 14 ліній різних груп стиглості. Визначено методом індексів різноманіття формування структури вегетаційного періоду та проведено розподіл ліній за співвідношенням двох основних міжфазних періодів: «сходи — поява приймочок», «поява приймочок — воскова стиглість зерна». До першого типу увійшли лінії з підвищеною продуктивністю (75 – 80 г зерна з рослини) і масою 1000 зерен (понад 228 г) — середньоранні УХК 724 і УХК 727 кременистого підвиду, які створено самозапиленням гібридів з Франції; дев’ять середньостиглих ліній, що створені з вихідного матеріалу з України (УХК 612), США (УХК 617, УХК 618, УХК 619), Франції (УХК 725), Єгипту (УХК 653, К 654, УХК 655) та з Таїланду (УХК 718). До другого типу увійшли середньостиглі, високопродуктивні (86 – 118 г зерна з рослини) лінії різного походження: воскоподібого підвиду — УХК 677 (Китай), кременистого підвиду — УХК 719 (Таїланд), УХК 720, УХК 721 (Єгипет). Лінії цього типу мають продуктивність понад 55 – 70 г і кількість зерен на качані 329 – 660 зерен: УХК 670, УХК 687, створені за участю китайських сортів. 

Ключові слова

кукурудза, лінія, вегетаційний період, класи, продуктивність, еталон, колекція, родовід