Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПРОЕКТУВАННЯ ЗАПИТІВ, ФОРМ І ЗВІТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПО ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН

ПРОЕКТУВАННЯ ЗАПИТІВ, ФОРМ І ЗВІТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПО ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН

Мова статті

Русский

Дата друку

23.12.20

Дата розміщення онлайн

30.04.2021

Установа

Науково-дослідний інститут генетичних ресурсів рослин

Список літератури

1. Perry M. C., O’Nolan P. Building a global information network for agricultural and rural research — The SINGER system. EntwicklungLändlicherRaum. 1997. Т. 31. №2, P. 19–23.

2. AbdullaevF. Kh. Documentation of fruit genetic resources: Methodology of Uzbek Research Institute of Plant Industry. Conservation through sustain. Use of Fruit Genetic Resources in Central Asia: Materials of the Training Course. Tashkent, 21 – 25 August, 2000. IPGRI, FAO. 2003. Р. 105–117.

3. Abdullaev F. Kh. Management of Plant Genetic Resources by the Information Technology Base. I Central Asia Congress. Modern agricultural techniques and plant nutrition. (1 – 3 October 2013): Bishkek, Kyrgyzstan. Soil-Water Journal. Sp. Issue for Agricasia, 2013. V.2. №2. P. 2081–2086.

4. Painting K. A., Perry M. C., Denning R. A., Ayad W. G. Guidebook for Genetic Resources Documentation. A self-teaching approach to the understanding, analysis and development of GR documentation. IPGRI, 1995. 296 p.

5. Уразалиев Р. А., Есимбекова М. А., Алимгазинова Б. Ш. Проблемы инвентаризации, сохранения и изучения генофонда сельскохозяйственных культур Казахстана. Биологические основы селкции генофонда. Материалы международной конференции, посвященной 70-летию академии НАНРК, РАСХН, УААН (3 – 4 ноября 2005 г.). Алматы: Казахский национальный университет. 2005. С. 267–270.

6. Karihaloo J. L. Germplasm characterization and analysis of genetic diversity. In book: Conservation biotechnology of plant germplasm. Train. Course on in-vitro conservation and cryopreservation of plant germplasm. (12 – 25 October 2000). NBPGR, NewDehli, India. ICAR-IPGRI-FAO. 2003. P. 148–155.

7. Rathore D. S., Srivastava U., Dhilon B. S. Management of genetic resources of horticultural crops: issues and strategies. In book: Plant Genetic Resources: Horticulture Crops. New Dehli – Chennai – Mumbai – Kolkata: Narosa Publish House. 2005. P. 17.

8. Khodjaev F. Kh., Mavlyanova R. F., Abdullaev F. Kh. Uzbek Research Institute of Plant Industry Agricultural Crops Genepool. Genetic collections, isogenic and allopasmic lines: International Conference Novosibirsk, Russia. (July 30 – August 3, 2001): Novosibirsk, 2001, P. 265–267.

9. Khalikulov Z., Movlyanova R., Konopka J., Khodjaev P., Street K., Abdullaev F. Nurturing the Vavilov Legancy.  Communication Team ICARDA. (31/12/2000). Caravan 13: Central Asia and the Caucasus (CAC). Aleppo, Syria: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). P. 14–15. doi: hdl.handle.net/20.500.11766/7741

10.Mavlyanova R. F., Abdullaev F. Kh., Khodjiev P., Zaurov D. E., Molhar Th. J., Goffreda J. C., Orton Th. J., Funk C. R. Plant Genetic Resources and Scientific Activities of the Uzbek Scientific Research Institute of Plant Industry. HortScience. 2005. 40 (1). P. 10–14. doi:10.21273/HORTSCI.40.1.10

Розділ

Інформаційне забезпечення

Анотація

Мета. Створення Національної інформаційної системи генофонду рослин для ефективного обміну інформацією та цілеспрямованого використання даної інформації в різних дослідницьких програмах, а також для співпраці з регіональними та міжнародними організаціями на основі права інтелектуальної власності.

Результати та обговорення. Дане дослідження спрямоване на вирішення комплексу взаємопов'язаних завдань по формуванню комп'ютерної бази даних за характеристиками світової колекції генетичних ресурсів сільськогосподарських культур, на основі використання уніфікованих і систематизованих дескрипторів культур, які є основним компонентом Національної інформаційної системи. У межах даних досліджень у Відділі документування при Національному Генбанку Науково-дослідного інституту генетичних ресурсів рослин проведена робота по конструюванню запитів даних для подання у формах інформаційної системи. Основою для робіт по даному напряму слугувала інструментальна частина інформаційної системи «CAC-DB», де можна сформувати будь-який запит на свій розсуд шляхом вибірки даних з використанням інструментарій «Запит». Були сконструйовані 17 видів запитів для загального користування і чотири типи шаблонів звіту. Сформована Національна інформаційна система з генетичних ресурсів рослин дасть можливість підвищувати ефективність її збереження, документування, управління і використання за допомогою налагодження обміну інформацією і зародковою плазмою, забезпечить перехід генетико-селекційних досліджень на новий технологічний рівень для підвищення її ефективності.

Висновки. Створена Національна інформаційна система є унікальною і своєрідною, в якій буде сконцентрована комплексна інформація по генофонду рослин Узбекистану, характерна саме для регіону Центральної Азії та Південного Кавказу, яка не має аналогів у світі.

Ключові слова

генофонд рослин, генетичні ресурси рослин, зародкова плазма, колекція, зразок, Генбанка, база даних, інформаційна система, дескриптори, характеристики