Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ СЛИВИ ДОМАШНЬОЇ (Prunus domestica L.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська

Дата друку

23.12.20

Дата розміщення онлайн

30.04.2021

Установа

Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва НААН

Список літератури

1.   Витковский В. Л. Слива. Ленинград: Колос, 1973. С.12–14.

2.   Власюк С. Г. Слива та алича. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ: Урожай, 1989. 157 с.

3.   Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Мичуринск: ВНИИ садоводства, 1973. 429 с.

4.   Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. /Под общ. ред. Е. Н. Седова и Т. П. Огольцовой. Орел: Изд-во Внииспк, 1999.

5.   Гончарова Э. А. Оценка засухоустойчивости к разным воздействиям: метод.руководство /под ред. Г. В. Удовенко. Ленинград: ВИР, 1988. С.46–62.

6.   Мацков Ф. Ф. Распознавание живых, мертвых и поврежленных хлорофиллоносных тканей растений по реакции образования феофетина при оценке устойчивости к экстремальным воздействиям: методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. Ленинград: Колос, 1976. С.54–60. 

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведені результати вивчення зразків сливи домашньої (Prunus domestica L.), за ознаками посухо- та жаростійкості. За водно-фізичними показниками досліджувані зразки сливи і форми поділено на групи: дуже високо посухостійкі: Ненька, Еф8087, Еф9996; посухостійкі: Ода, Янтарна Мліївська, Добра, Tophit; середньопосухостійкі: Herman, Stanley, Rekord, Bluefre, Еф9605, Еф7756, Еф8124, Еф8143; низькопосухостійкі: Заманчива, Еф8110. Дуже низьку посухостійкість мали Ренклод Карбишева та Еф7794. З високою жаростійкістю виділились зразки: Ненька, Ода, Stanley, Rekord та Еф12516, Еф8124, Еф7794, у яких частка враження листкового апарату (побуріння) коливалася в межах 10 – 15 %. Низьку жаростійкість відмічено у сорту President та Еф8143, де враження листків становило більше 75 %. У решти сортів та елітних форм цей показник коливався в межах 20 – 50 % від загальної площі листка, що відповідає середньому рівню жаростійкості.

Ключові слова

слива домашня, зразок, форма, посухо-, жаростійкість, листковий апарат