Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ АФІНІТЕТУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ФОРМ ВИНОГРАДУ СТОЛОВОГО НАПРЯМУ З НОВИМИ ПІДЩЕПНИМИ СОРТАМИ

Мова статті

Українська

Дата друку

18.06.20

Дата розміщення онлайн

21.10.2020

Установа

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААН

Список літератури

 1. Мержаниан А. С. Виноградарство. Москва: Пищепромиздат, 1951. 524 с.
 2. Привитая культура винограда. Энциклопедия виноградарства. Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1986. Т. 3. С. 468–469.
 3. Аффинитет. Энциклопедия виноградарства: в 3 томах. Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии. 1986. Т. 1. С. 127.
 4. Palliotti A., Cartechini A., Proietti P. Influence of rootstock and height of training system on spring frost sensibility of Chardonnay and Cabernet Sauvignon grape cultivars in the Umbria region. Annali della Facolta di Agraria. Vol. 45. 1991. Р. 283–291.
 5. Белинский Ю. А. Агробиологическая и хозяйственная оценка филлоксероустойчивых подвоев винограда в условиях западного предгорно-приморского района Крыма. Автореф. канд. диссерт. Ю. А. Белинский. Ялта. 1988. 25 с.
 6. Самборская А. К, Остапенко Ю. П., Самборский П. П. Результаты сортоиспытания филлоксероустойчивых новых подвойных сортов винограда в условиях южной степи Украины. Виноградарство и виноделие. 1977. Вып. 20. С. 55–61.
 7. Комарова Е. С., Панасевич Е. А., Кондрацкий А. А. Результаты сортоизучения винограда в Украине. Киев. 1962. 228 с.
 8. Мишуренко А. Г., Овчинникова Л. Ф., Шерер В. А. Зимостойкость винограда. Киев. 1975. 176 с.
 9. Сергеев А. М., Сергеева К. Л., Мельников В. К. Морфо-физиологическая периодичность и зимостойкость древесных растений. Уфа: Филиал АН СССР, 1961. 221 с. 
 10. Лазаревский М. А. Изучение сортов винограда. Ростов-на-Дону. 1963. 152 с.
 11. Ампелография СССР. Т. 1. Технологическая характеристика винограда и продуктов его переработки. Н. Н. Простосердов. Москва: Пищепромиздат. 1946. С. 401–462.
 12. Герус Л. В., Ковальова І. А. Оцінка та створення нового вихідного матеріалу для селекції на посухостійкість. Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 53. С.67–73.
 13. Мишуренко А. Г., Красюк М. М. Виноградный питомник. Москва: Агропромиздат, 1987. С. 147–150.
 14. Стратификация прививок. Виноградарство Северного Причерноморья: (монография)/ под ред. Власова В. В. Арциз: ФОП Петров О. С., 2009. C. 60–63.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Викладено результати вивчення підщепно-прищепних комбінацій перспективних форм винограду за рядом господарсько-цінних ознак та властивостей. Рекомендовано для традиційних виноградарських регіонів, щеплення досліджених перспективних форм столового напряму використання Таїрян і Персей здійснювати на підщепах Добриня і Berlandieri × Riparia Kober 5BB. Для форми Фонтан оптимальними були варіанти з підщепними сортами Riparia × Rupestris 101-14 (контроль) та Добриня. Доведено, що період вегетації рослин щеплених на сорті Добриня має тенденцію до зростання на три доби для форми Персей (138 діб, при сумі активних температур 2819оС) та форми Фонтан (154 доби, при сумі активних температур 3370оС). Вегетаційний період підщепно-прищепної комбінації Таїрян-Добриня перевищував контрольні показники на сім діб (129 діб). Доведено, що за допомогою науково обґрунтованого підбору сортів можна регулювати адаптаційні механізми та підвищувати агробіологічні показники для більш повного розкриття потенціалу нових форм винограду.

Ключові слова

спорідненість, підщепно-прищепні комбінації, сорт, генотип, тургор, вегетаційний період