Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

КОЛЕКЦІЯ ГОРІХОВИХ КУЛЬТУР ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УСТИМІВСЬКИЙ"

Мова статті

Українська

Дата друку

18.06.20

Дата розміщення онлайн

21.10.2020

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

 1. Меженський В. М. Удосконалення господарсько-біологічної класифікації плодових культур. Наукові доповіді НУБіП 2011. № 4 (26). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_4/11mvm.pdf (дата звернення 19.03.20) 
 2. Кормилицын А. М. Инструкции для основных фенологических наблюдений над древесными и кустарниковыми породами. Ялта, 1966. 10 с.
 3. Кормилицын А. М. Наблюдения и научная документация в арборетуме ГНБС. Ялта, 1966. 8 с.
 4. Кормилицын А. М. Указания по фенологическим наблюдениям и биометрическим измерениям в арборетуме ГНБС. Ялта, 1966. 16 с.
 5. Білик І. І. Устимівський ботанічний садочок. Труди сільськогосподарської ботаніки. Т. 1. Вип.4. Харків: Радянський селянин, 1927. C. 181–188.
 6. Сидорченко Б. В. Устимівський дендрологічний парк на Кременчуччині. Труди з лісової справи на Україні, 1930. Вип. ХV. С. 133–211.
 7. Плетенёв А. В. Устимовский дендрологический парк Ботанического сада Академии наук УССР. Акклиматизация растений. Труды Ботанического сада АН УССР. Киев: Изд-во АН УССР, 1955. Т. 3. С. 24–37
 8. Плетенёв А. В. Отчет по инвентаризации Устимовского дендросада. Ботанический сад АН УССР. 1952. 29 с.
 9. Плєтєньов О. В. Звіт Устимівського дендрологічного парку за 1952–1953 рр. Устимівка, 1953. 20 с.
 10. Чепинога Т. І. Устимівський дендропарк. Путівник. Київ: Наукова думка, 1970. 39 с.
 11. Тамберг Т. Г., Сыч Е. С. Коллекция древесных и кустарниковых пород дендропарка "Устимовка": Каталог мировой коллекции ВИР. Под редакцией канд. биол. наук Т. Г. Тамберг. Вып. 147. Ленинград, 1975. 66 с. 
 12. Білик О. М. Збільшення та збереження різноманіття дерев та кущів в умовах дендрологічного парку "Устимівський". Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова": матеріали міжнар. наук. конф. присвяченій 125-річчю дендрологічного парку "Асканія-Нова" "Інтродукція та досвід паркобудівництва в степовій зоні України"— Біосферний заповідник" Асканія-Нова", 2012. Спецвипуск. Т. 14. С.31–34.
 13. Кирьян М. В., Самородов В. Н., Сыч Е. С. Хранить и ценить обязательно. Очерк об Устимовском дендропарке. Полтава, 1993. 40 с.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

У статті наведені результати формування колекції горіхових культур та акліматизації її зразків в умовах дендрологічного парку «Устимівський». Сформовано колекцію горіхових культур, що включає в себе п’ять видів роду Juglans, вісім видів роду Corylus, два види роду Amygdalus і низку малопоширених культур. Виявлено, що найкраще себе почувають в умовах парку Juglans mandshurica Maxim., J. regia L. Xanthoceras sorbifolium Bge. та кущові види роду Corylus. Для розведення в південному лісостепу і посушливих степах рекомендувалася Corylus colurna L. Проте останні спостереження за станом рослин вказують на негативний вплив змін клімату на розвиток окремих особин цього виду.  З нетрадиційних горіхових культур для широкого розповсюдження придатні Xanthoceras sorbifolium та Ginkgo biloba. Для популяризації горіхових культур зразки рекомендується ввести в асортимент рослин, що придатні для вирощування на присадибних ділянках та озеленення. 

Ключові слова

горіхові культури, інтродукція, акліматизація, колекція, інвентаризація, традиційні культури, нетрадиційні культури