Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ФОРМУВАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ВИШНІ (CERASUS VULGARIS MILL.) МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ САДІВНИЦТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЦІННИХ ЗРАЗКІВ

ФОРМУВАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ВИШНІ (CERASUS VULGARIS MILL.) МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ САДІВНИЦТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЦІННИХ ЗРАЗКІВ

Мова статті

Українська

Дата друку

18.06.20

Дата розміщення онлайн

21.10.2020

Установа

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН

Список літератури

 1. Районовані сорти плодових і ягідних культур селекції Інституту зрошуваного садівництва / за ред. М.І.Туровцева, В. О.Туровцевої. Київ : Аграрна наука, 2002. 148 с.
 2. Мелехова І. О. Вирощування десертних вишень. Новини садівництва. 2011. №4. С.16–18.
 3. Grzyb Z., Rozpara E. Wiśnie. Hortpress Sp.zo.o. Warszawa, 2009. 174 s.
 4. János Apostol and Sándor Szügyi. Sour cherry breeding inHungary : COST action FA1104 Sustainable production of high - quality cherries for the European market Novi Sad, Serbia. 15.09.2014 - 17.09.2014. Sour cherry breeding. Р. 2–4.
 5. Туровцева В. А., Туровцева Н. Н., Шкиндер-Бармина А. Н. Результаты селекционной работы с вишней и дюками на Мелитопольской опытной станции садоводства имени М.Ф.Сидоренко ИС НААН. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів2016. №2, т.14. С. 227–238.
 6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Г.А.Лобанова. Мичуринск : ВНИИС им.И.В.Мичурина, 1973. 496 с.
 7. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н.Седова и Т.П.Огольцовой. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.
 8. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Cerasus Mill. [виды C.avium(L.) Moench, C.vulgaris Mill., C. Fruticosa Pall.] / сост.: А.А.Юшев, В.Л.Витковский, В.А.Корнейчук. Ленинград : Всесоюзный НИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова (ВИР), 1989.  48 с.
 9. Класифікатор сортів кісточкових порід плодових культур / за ред. В.Т. Гонтаря. Київ, 1996. 6 с.
 10. Горина В. М., Корзин В.В., Ленивцева М.С. Устойчивость к монилиозу интродуцированных сортов абрикоса в условиях Крыма. Агро ХХI. Москва : ООО «Изд-во Агрорус», 2010. №10-12. С.33–36.
 11. Нагорна Л.В. Основні хвороби кісточкових культур та засоби захисту для їх контролю. Агроном . 2004.  №2(4). С.51–52.
 12. Шевчук І. В. Інтегрований захист вишневих насаджень від шкідників і хвороб. Пропозиція. 2007. №6. С.14–15.
 13. Стогниенко О.И. Возбудители монилиоза и альтернариоза плодовых культур. Защита и карантин растений. 2007. №4. С.48–49.
 14. Ноздрачева Р. Г. Грибные болезни абрикоса. Защита и карантин растений. 2007. №12. С.35–36.
 15. Болдырев М. И. Борьба с монилиозом и коккомикозом вишни. Защита и карантин растений. 2008. №1. С. 33–34.
 16. Вышинская М. И. Экологическая пластичность и продуктивность сортов вишни в Беларуси. Плодоводство : науч. тр. Самохваловичи : Белсад, 2000. Т.13. С.49–51.
 17. Плескацевич, Р. И., Берлинчик Е. Е. Защита вишни от болезней в условиях Беларуси. Плодоводство и ягодоводство России. 2010. №2. С. 215–220.
 18. Horvathne M. P. A monilinia fruticola es a monilia polistroma megjelenese magyarorszagon es a vedekezes ujabb lehetosege. Doktori (PhD). Ertekezes, Budapest, 2009. P.180.
 19. Batra L. R. World species of Monilinia (Fungi): Their ecology, biosystematics and control. Mycologia Memoir. Berlin: Cramer, 1991. No. 16. 135 p.
 20. Гелвонаускене Д., Станис В. Скрининг сортов вишни по отношению к грибным болезням в Литве. Плодоводство. 2005. Т.17, ч.2. С.221–224.
 21. Шкіндер-Барміна А. М. Самоплідність та кращі запилювачі нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) селекції ІЗС імені М.Ф.Сидоренка НААН України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин: наук.-практ.журн. Київ : Фенікс, 2010. Вип.1 (11). С.27–32.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати вивчення за період 2004–2019 років в умовах південного степу України генофонду колекції вишні (Cerasus vulgaris Mill.) Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН, яка нараховує 113 зразків, зібраних з 14 країн. У результаті вивчення колекції, визначення сортів-еталонів та джерел біологічних та господарсько цінних ознак, сформовано та зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України ознакову колекцію вишні. Виділено джерела цінних господарсько-біологічних ознак: зимостійкості генеративних бруньок, стійкості бутонів до підмерзання під час пізньовесняних заморозків, польової стійкості до моніліального опіку та кокомікозу, компактності крони, самоплідності, великоплідності, високих смакових якостей плодів, раннього строку достигання та високої врожайності. Визначено селекційно цінні зразки, що поєднують три та більше цінних ознак, а саме сорти Амулет, Встрєча, Гріот мелітопольський, Ігрушка, Мелітопольська радість, Мелітопольська пурпурна, Прізваніє, Ранній десерт, Сіянець Туровцевої, Солідарність, Шалунья, Чудо вишня. 

Ключові слова

вишня, дюки, сорт, ознакова колекція, джерело, господарсько цінні ознаки, селекція