Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА ВИСОКОЇ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ (CUCUMIS MELO L.)

Мова статті

Українська

Дата друку

18.06.20

Дата розміщення онлайн

21.10.2020

Установа

Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН

Список літератури

 1. Ткаченко Ф. А., Корзун Г. П. Біохімічний склад насіння овочевих і баштанних культур залежно від сорту та репродукції. Овочівництво і баштанництво. Вип. 15. 1973. С. 61–66.
 2. Madaan T. A study of seed of musk melon (Cucumis melo L.): A lesser of edible oil. J. Sc. Food Agr. 1982. №33. Р. 10.
 3. Франко Е. П. Семена дыни – перспективный источник растительных масел. Известия вузов. Пищевая технология. 2009. № 2–3. С. 15–17.
 4. Da Silva, Flavio Paulino, et al. Chemical and physico-chemical characterization of seeds of melon cultivars: Valenciano and Pele de J. Sc. Food Agr.Sapo, cultivated in the Amazon. African Journal of Biotechnology. 2020. №19 (2). Р. 114–120.
 5. Дынное масло «AL-IZZAT». URL: http://al-izzat.uz/product (дата звернення 11.02.2019 р.).
 6. Франко Е. П. Растительные белки семян дыни как основа для получения мясных паштетов. Известия вузов. Пищевая технология. 2010. № 1. С. 115–116.
 7. Османьян Р. Г. Семена дыни — перспективный источник обогащения продуктов функциональными компонентами. Пищевая и перерабатывающая промышленность. 2011. №1. С. 105–106.
 8. Власова К. В., Голышева А. В., Царева Н. И. Разработка технологии соусов с мукой из семян бахчевых. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 2012. №10. С. 10–17.
 9. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. Харків: Основа, 2001. 369 с.
 10. Методика селекційного процесу та проведення польових дослідів з баштанними культурами: Методичні рекомендації. Київ: Аграрна наука, 2001. 132 с.
 11. Методика проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС) (овочеві, баштанні культури та картопля). Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюлетень. Київ: Алефа, 2004. Ч. 2. 252 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті наведено результати вивчення насіннєвої продуктивності серед генетичного різноманіття дині звичайної в умовах північного степу України. Представлено особливості реалізації потенціалу 48 колекційних зразків за урожайністю насіння та суміжними ознаками (вихід насіння, маса 1000 насінин). За результатами проведеного аналізу визначено взаємозалежності між основними господарськими ознаками та встановлено, що продуктивність плодів та насіння значно залежала від дії факторів середовища в роки вивчення, між цими ознаками зафіксовано високу кореляційну залежність (r = 0,71). Виділено джерела високої насіннєвої продуктивності (22,3 – 29,6 г/росл.): Десертная 5 (RUS), Інея (UKR), Delicious 51 (USA), Чайка (UKR), Фортуна (UKR), Пам'яті Пангало (MDA), Місцева 256/98 (UKR), Берегиня (UKR), Вікторія (MDA), Ілійська (KAZ). За підвищеним виходом насіння (1,23 – 1,42 %) виділено зразки Pepen golden (ROU), Ананасна 217/06 (UKR), Зразок №4596 (USA), Місцева 256/98 (UKR), Інгулка (UKR), Місцевий 5827 (KAZ), Басарабія (MDA), а за розміром насіння — зразки  Придністровська (MDA), Лілея (UKR), Думка (UKR), Інея (UKR), Місцева 256/98 (UKR), Пам’яті Пангало (MDA), Берегиня (UKR). Подано на реєстрацію до Національного центру генетичних ресурсів рослин України цінний зразок Берегиня (UL3800002) за поєднання високих урожайних якостей та підвищеної насіннєвої продуктивності.

Ключові слова

диня, зразок, насіння, продуктивність, урожайність