Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ РІЗНИХ СОРТОТИПІВ КАЛІСТЕФУСУ КИТАЙСЬКОГО (CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES

Мова статті

Українська

Дата друку

18.06.20

Дата розміщення онлайн

21.10.2020

Установа

Інститут садівництва НААН

Список літератури

 1. Полетико О. М. Декоративные травянистые растения открытого грунта. Киев, 1985. 207с.
 2. Бейкер К. А. Фузариозное увядание китайской астры. Болезни растений. Ежегодник Министерства земледелия США. 1956. С. 542–548.
 3. Алексєєва Н. М. Однорічні айстри фірми Бенарі . Квіти України.  2006. №5. С. 9–13.
 4. Димитров С. Г. Увяхванне на астрите и средства на борьба. Растителна защита. 1982. Г 30. № 12. С. 17–202.
 5. Багатурия В.Я. Важнейшие болезни декоративных растений в городах Кутаиси и Зугдиди. Защита декоративных растений от вредителей, болезней и сорняков. Киев: Наукова думка, 1977. С. 5–7.
 6. Визначник грибів в Україні. Т. 4. / под ред. М. Я. Зерова, С. Ф. Морочковський, Г. Г. Радзієвський Kиїв: Наук. думка, 1971. 315 с.
 7. Honeywell E. P. Aster culture. Indiana Agricultural Experimental Station. 1991. Circ. 200.P. 3–10.
 8. Искренко З. И., Рудник-Иващенко О. И., Шевель Л. А. Семенная продуктивность и уровень декоративности новых сортов Callistephus chinensis (L.) Nees. Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE». 2015. №26. С. 87–93. URL: http// sci-article.ru/№26/10_2015.pdf (дата обращения 26.10.2015)
 9. Floffman M. Dinamika pobierania skladnikow pokarmowych przezCallistephus chinensis fl. pi. odm. Filigran / M. Hoffman, E. Kozik, Gr. Dzikiewicz. Pr. Komis. nauk rol. I komis. nauk les PTPN. Vol. 53. 2003. Р. 87–97.
 10. Алексєєва Н.М. Айстри. Квіти України. 2006. №4. С. 6.
 11. Baker G. E. Flower seed novelties. Gardenersnicle. 1992.Vol. 151, №2. P. 26–28.
 12. Bodjer E. Something оld and something new. Seed. World. Vol. 35 (132004). P. 12–15.
 13. Владимирский С. В. Болезни главнейших цветочных культур (астры, гвоздики) и меры борьбы с ними. Записки ЛСХИ. 1941. Вып. 4. С. 61–187.
 14. Острякова Г. В. Новые сорта однолетней астры. Цветоводство. 2001. №5. С. 12.
 15. Яременко Л. Н. Селекция астры однолетней Сallistephus chinensis. Интродукция растений и зеленое строительство. Киев, 2003. С. 156–157.
 16. Алексєєва Н. М. Черняк В. М., Левандовська С. М. Айстри. Біологічні особливості. Вирощування. Використання. Сорти. Тернопіль: Навчальна книга: Богдан, 2008. 160 с.
 17. Горай А. А. Интродукция и селекция астры однолетней (Callistephus chinensis(L.) Nees) в Национальном ботаническом саду им. М. М. Гришко НАН. Роль ботанических садов в сохранении разнообразия растений: Материалы юбилейной Международной конференции, посвященной 100-летию Батумского ботанического сада (8–10 мая 2013 г.). Батуми, Грузия. 2013. С. 269–270.
 18. Рудник-Іващенко О. І., Шевель Л. О. Генетична мінливість кількісних ознак у сортів (Callistephus chinensis (L.) Nees). Селекція і насінництво. 2015. Вип. 107. С.129–137.
 19. Методики проведення експертизи сортів калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees) на відмінність, однорідність та стабільність. Охорона прав на сорти рослин. Офіційний бюл. Ч .3. 2006. №3. С. 58–74.
 20. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів квітково-декоративних ефіроолійних, лікарських та лісових рослин на придатність до поширення в Україні. Київ: Наукова думка, 2007. С. 134.
 21. Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні. Харків: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Національний центр генетичних ресурсів рослин України, 2012. 19 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Встановлено, що 65 зразків колекції калістефусу китайського allistephus chinensis (L.) Nees), тобто 62,5 %, є джерелами стійкості до фузаріозу (Fusarium oxysporum f. sp. callistephi (Beach) Snyder and Hansen (FOC). Високу стікість до фузаріозу проявили сорти, які належать до сортотипів: Принцеса, Художня, Трояндоподібна та ін. До них належать сорти селекції Інституту садівництва НААН: Машенька, Літня ніч, Царівна, Софія, Янтарна, Красуня, Мрія, Фламінго, Шоколадка тощо. 47 зразків калістефусу китайського мають високу декоративність (95 – 99 б.), тобто 45,2 % від всієї колекції, що вражаються фузаріозом від 3 до 30 %. Виявлено, що середня насіннєва продуктивність рослини нестійкого до фузаріозу сорту завжди нижча за продуктивність стійких сортів даного сортотипу. Доведено, що на рівень резистентності сортів калістефусу китайського впливає тривалість фази цвітіння. Рослини з більш тривалим періодом цвітіння частіше вражаються фузаріозом.

Ключові слова

калістефус китайський, джерела стійкості, зразки, фузаріоз, сорт, сортотип