Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

СТАН ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

СТАН ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

20.12.19

Дата розміщення онлайн

11.04.2020

Установа

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації iм. Г. М. Висоцького

Список літератури

 1. FAO. The State of the World’s Forest Genetic Resources. Rome: Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. 304 р. URL: http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf (дата звернення 17.01.18).
 2. Los S. A., Tereshchenko L. I., Gayda Yu. І., Ustimenko P. М. State of Forest Genetic Resources in Ukraine. Kharkiv: PLANETA-PRINT, 2014. 138 p.
 3. Black-Samuelson S. The State of Forest Genetic Resources in Sweden. Report. Skogsstyrelsen. Jönköping, 2012. 56 p.
 4. State of the Forest Genetic Resources in Finland. Ministry of Agriculture and Forestry. FAO. 1/2012. 70 p. URL: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024 /80339/FAO State of the Forest Genetic Resources in Finland 2011.pdf (дата звернення 17.01.18).
 5. Червона книга України. Рослинний світ. За ред. Я. П. Дідуха. Київ: Глобалконсалтінг, 2009. 912 с.
 6. Волосянчук Р. Т., Лось С. А., Торосова Л. О., Нейко І. С.. Методичні підходи до оцінки об’єктів збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан у Лівобережному лісостепу України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2003. Вип.104. С. 50–57.
 7. Яцик Р. М., Дейнека А. М., Парпан В. І. Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об’єкти Львівщини. Івано-Франківськ: Плай, 2006. 312 с.
 8. Яцик Р. М. Воробчук В. Д., Парпан В. І. Генетико-селекційні та насінницькі об’єкти в лісах Буковини. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 288 с.
 9. Гайда Ю. І. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів Західного регіону України: автореф. дис. докт. с.-г. наук. Львів, 2012. 40 с.
 10. Volosyanchyk R., Los S., Yatsyk R. Inventory of genetic resources of broad-leaved forest tree species in Ukraine. In: Sustainable Forestry, Wood Products & Biotechnology: Proceedings of a symposium held at the International Congress (11-14 November, 2002. Vitoria-Gasteiz, Spain). Vitoria-Gasteiz: DFA-AFA Press, 2003. P. 427– 431.
 11.  Updated Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020. Targets. Convention of Biological Diversity. 2013. URL: http:// www.cbd.int/gspc (дата звернення 20.05.18)
 12. Botanical Gardens Conservation International (BGCI). 2018. URL: https://www.bgci.org/ resources/bgci-tools-and-resources/bgci-annual-reports/ (дата звернення 20.05.18).
 13. Криницький Г. Т., Гайда Ю. І., Яцик Р. М., Парпан В. І., Лось С. А. Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 2017: 27(8). С. 37–44. DOI: https://doi.org/10.15421/40270805 (дата звернення 10.04.18).

Розділ

Інші

Анотація

У статті представлено аналіз стану лісових генетичних ресурсів в світі і в Україні на основі доповіді ФАО «Стан світових лісових генетичних ресурсів», звітів про стан лісових генетичних ресурсів в Україні та інших джерел. Загалом, при складанні світової доповіді, інформацію представили 86 країн, які займають 76 % площі земної поверхні і на які припадає 85 % загальної площі лісів. У доповідях країн охоплено 8000 видів дерев, пальм і бамбука, серед яких близько 2400 економічно важливі, а інформація на генетичному рівні доступна лише для 500–600 видів. Переважна більшість важливих для охорони довкілля видів (84 %), є аборигенними, на відміну від економічно важливих, з яких 85 % є інтродуцентами. У лісовому господарстві України використовують близько 50 аборигенних та інтродукованих видів лісових деревних рослин. Серед пріоритетних названо 26 видів, які використовують для отримання деревини, целюлози, палива, недеревної продукції, а також для створення захисних насаджень. Охарактеризовані особливості стратегій збереження лісових генетичних ресурсів in situ та ex situ. Названо проблеми та пріоритети діяльності країн зі збереження генетичних ресурсів лісових деревних рослин.

Ключові слова

лісове господарство, генетичні ресурси, збереження, генофонд, in situ, ex situ