Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

АМПЕЛОГРАФІЧНА КОЛЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМ. В. Є. ТАЇРОВА, СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

АМПЕЛОГРАФІЧНА КОЛЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМ. В. Є. ТАЇРОВА, СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

20.12.19

Дата розміщення онлайн

11.04.2020

Установа

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААН

Список літератури

 1. Ковалёва И. А., Герус Л. В. Селекция винограда в мировом контексте: проблемы и тренды. Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей: Тези Міжн. наук.-практ. конференції, присвяч. 25 річчю Національного генбанку рослин України (4-7 липня 2016 р.): Київ: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 187–188.
 2. Drori E., Rahimi O., Henig Y., Lorenzi S., Brauner H., Marrano A., Amar Z., Netzer Y., Failla O. and Grando M. S. Ampelographic and genetic characterization of an initial Israeli grapevine germplasm collection. 2015. Vitis, № 54 (Special Issue), P. 107–110.
 3. Jiménez-Cantizano A., García de Luján A. and Arroyo-García R. Molecular characterization of table grape varieties preserved in theRancho de la Merced Grapevine Germplasm Bank (Spain). 2018. Vitis, № 57, P. 93–101.
 4. Bitz L., Zinelabidine L. H., Ruehl E. and Bitz O. Microsatellite analysis of traditional eastern grapevine varieties and wild accessions from Geisenheim collection in Germany. 2015. Vitis, № 54 (Special Issue), P. 17–21.
 5. Скрипник В. В., Ковальова І. А., Герус Л. В. Оцінка рівня прояву ознак технологічності та адаптивності перспективних інтродукованих безнасінних генотипів і гібридних популяцій власної селекції. Виноградарство і виноробство. 2018. №55. С. 124–131.
 6. Негруль А. М. Методика сортоизучения и сортоиспытания винограда. Виноградарство и виноделие СССР. 1953. Вып.8. С. 50–55.
 7. Иванова Е. Б. Методы и результаты изучения сортов винограда в ампелографической коллекции. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1970. 48 с.
 8. Амирджанов А. Г. Методы оценки продуктивности виноградников с основами программирования. Кишинёв: Штиинца, 1992.
 9. Лазаревский М. А. Изучение сортов винограда. Ростов-на-Дону, 1963. 152 с.
 10. Панасевич К. О. Методика первинного сортовивчення винограду в умовах Української РСР. Виноградарство і виноробство. 1972. Вип.12. С. 78–89.
 11. Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины / под ред. А. М. Авидзба. Ялта, 2004. 264 с.
 12. Банковська М. Г. Оцінка стійкості генотипів винограду проти грибних хвороб. Виноградарство і виноробство. 2007. № 45 (1). С. 20–25.
 13. Ампелография СССР. В 6 т. Т. 1. Технологическая характеристика винограда и продуктов его переработки. Простосердов Н. Н. Москва: Пищепромиздат. 1946. С. 401–462.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

У статті висвітлено склад ампелографічної колекції Національного наукового центру «Інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова НААН» (ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова») за географічним походженням зразків, за напрямом використання, терміном достигання, забарвленням ягід, ароматичними властивостями, сформованістю насіння, рівнем зимо- та морозостійкості, стійкості до основних грибкових хвороб. На основі аналізу отриманих даних рівня прояву ряду показників адаптивності та продуктивності поповнено базу даних сортів джерел і донорів цінних ознак інтересу. З 2001 р. вони були використані в селекційному процесі для створення сортів із заданим комплексом ознак. Отримані перспективні сіянці перенесені до селекційного розсадника для подальшого вивчення. Робота з поповнення ампелографічної колекції та збагачення бази даних сортів-донорів буде продовжуватись.

Ключові слова

виноград, ампелографія, колекція, зразок, достигання, ягоди, аромат, безнасіннєвість, зимостійкість, хвороби