Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН ПІВНІЧНО-СХІДНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ (за результатами експедиції 2018 р.)

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

13.06.2019

Дата розміщення онлайн

09.10.2019

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН Національний центр генетичних ресурсів рослин України Громадська організація "Гінцівська спадщина".

Список літератури

  1. Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем : монографія. К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. 201 с.

  2. Ганжа В. Ю., Небрат Т. Г., Воловатова Є. О., Синіговець В. Д., Тканко К. В. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2016 рік. Чернігів, ЧОДА, Департамент екології та природних ресурсів, 2017. 269 с.

  3. Мінарченко В. М. Ресурсознавство. Лікарські рослини: Навч. посіб. НМУ ім. О. О. Богомольця, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. К., 2014. 215 с.

  4. Державна фармакопея України.URL: http://sphu.org/viddil-dfu (дата звернення 20.06.19)

  5. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition. URL: https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-edition (дата звернення 20.06.19)

  6. Мінарченко В. М. Лікарські рослини. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55467 (дата звернення 14.06.19)

  7. Середа О. В., Губаньов О. Г., Глущенко Л. А. Належна виробнича практика вирощування і збору лікарських рослин – гарантія якості лікарської рослинної сировини і медичних препаратів на її основі. Агроекологічний журнал. 2010. Вересень. С. 188–190

Розділ

Інтродукція

Анотація

Наведено результати експедиційного обстеження північно-східних районів Полісся та лісостепу України, проведеного Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Устимівською дослідною станцією рослинництва та Дослідною станцією лікарських рослин. Зібрано 523 зразки генофонду культурних рослин і диких спорiднених форм, пристосованих до умов північного лісостепу України та східного Українського Полісся, які належать до 153 ботанічних таксонів. Зібрано 179 аркушів гербарію 43 видів рослин. Визначено три перспективні об’єкти для моніторингу стану цінних і рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин. До наукових установ передано 539 пакетів зразків та одиниць садивного матеріалу. Залучений матеріал забезпечить розширення генетичної бази існуючих і створення нових колекцій генетичних ресурсів польових, лікарських та інших культур за рахунок зразків, що характеризуються адаптивністю до стресових абіотичних і стійкістю до біотичних чинників, урожайністю, якістю продукції.

Ключові слова

генетичні ресурси диких і культурних рослин, Чернігівська область, Сумська область