Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ КОРМОВИХ ТРАВ ЯК ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

13.06.2019

Дата розміщення онлайн

10.10.2019

Установа

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Список літератури

 1. Боговін А. В., Дзвоник О. М., Куксін М. В. Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ. Київ: Урожай, 1986. 232 с.

 2. Минина И. П. Луговые травосмеси М.: Колос, 1972. 287 с.

 3. Кутузова А. А. Подбор травосмесей для сеяных сенокосов и пастбищ. М.: Агропромиздат, 1989. С. 3–-12.

 4. Бабич А. О. Кормові і лікарські рослини в ХХ – ХХІ століттях. К.: Аграрна наука, 1996. 822 с.

 5. Макаренко П. С. Культурні пасовища. Київ: Урожай, 1988. 160 с.

 6. Петриченко В. Ф., Бугаев В. Д. Сортовые ресурсы кормовых культур Украины. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Адаптивное кормопроизводство». М.: Угрешская типография, 2010. С. 129–136.

 7. Вощинин П. А., Константинова А. М., Кулешов Г. Ф., Новоселова А. С. Методические указания по селекции многолетних трав. М., 1978. 130 с.

 8. Лубенец П. А., Шебалина М. А., Иванов А. И., Мухина Н. А. Методические указания по изучению мировой коллекции многолетних кормовых трав. Л., 1971. 24 с.

 9. Вощинин П. А., Константинова А. М., Кулешов Г. Ф., Новоселова А. С., Щибря А. А. Методика селекции многолетних трав. М., 1969. 109 с.

 10. Андрющенко А. В., Гончар О. М., Нікітенко О. М. Методика проведення експертизи  сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) (кормові культури). Київ: Укр. ін.-т експертизи сортів рослин, 2001. С. 5–8.

 11.  Коник Г. С. Байструк-Глодан Л. З., Хом’як М. М., Галан М. С. , Жапалеу Г. З. Формування та збереження генетичного різноманіття кормових і газонних трав у Передкарпатт. Методичні рекомендації. Оброшино, 2015. 45 с.

 12. Вольф В. Г. Статистическая обработка опытных данных М.: Колос, 1966. 236 с.

 13. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта(с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351с.

 14. Єгоршин О. О., Лісовий М. В. Математичне планування польових дослідів та статистична обробка експериментальних даних. УААН, Нац. наук. центр "І–нт грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". Харків, 2005. 193 с.

 15. Царенко О. М., Злобін Ю. А., Скляр В. Г. Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології: навч.посіб. Суми: Університетська книга, 2000 203 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

В умовах Передкарпаття проведено оцінку зразків генетичного різноманіття кормових трав за комплексом цінних господарських і біологічних  ознак. Виділено зразки з поєднанням 4 – 6 цінних ознак, які є найбільш цінним вихідним матеріалом для селекції кормових трав: конюшини лучної UI0600469, UJ0600142, UJ0600629, UJ0600883, UJ0600645, UJ0600971 UJ0600157; конюшини гібридної UJ0600388, UJ0601005, UJ0600172,  UJ0600965, UJ0601021; костриці червоної UJ1300175, UJ1300314, UJ1300278, UJ1300154, UJ1300331, UJ1300294, UJ1300288; костриці шорстколистої UJ1300358, UJ1300295, UJ1300350, UJ1300357, UJ1300352, UJ1300356; грястиці збірної UJ1900113, UJ1900086, UJ1900118, UJ1900122, UJ1900281, UJ1900103,  UJ1900119, UJ1900088, UJ1900409 і UJ1900410. Останні два зразки зареєстровано в НЦГРРУ. Встановлено зв’язки між елементами структури продуктивності рослин у грястиці збірної сортів Дрогобичанка і Dainava, конюшини гібридної сорту Придністровська, конюшини лучної сортів Трускавчанка й Дарунок.

Ключові слова

селекція, колекційний зразок, сорт, конюшина лучна, конюшина гібридна, грястиця збірна, костриця червона, костриця шорстколиста, ознака, насіння