Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ЗЛАКОВИХ ТРАВ В УМОВАХ ГЕНБАНКУ

ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ЗЛАКОВИХ ТРАВ В УМОВАХ ГЕНБАНКУ

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Розділ

Зберігання генетичних ресурсів рослин

Анотація

Метою даної роботи було виявити оптимальні умови зберігання насіння злакових трав у контрольованих умовах, з’ясувати можливості його зберігання за різних температур та низької вологості насіння, відстежити наявність залежності довговічності насіння від місця репродукції насіння.

Результати та їх обговорення. Досліджена життєздатність насіння 86 зразків кормових злакових трав: стоколосу безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.), грястиці збірної (Dactylis glomerata L.), тимофіївки лучної (Phleum pretense L.), житняку гребінчастого (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), житняку пустельного (A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult. et Scult.f.), пажитниці багатоквіткової (Lolium multiflorum Lam.), пажитниці багаторічної (L. perenne L.), костриці червоної (Festuca rubra L.), костриці лучної (F. pratensis Huds.), костриці велетенської (F. gigantea (L.) Vill.), костриці безостої (F. inarmata Schur.), костриці очеретяної (F. arundinacea Schreb.), райграсу високого (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.), регнерії шорсткостеблової (Roеgneria trachycaulon (Link) Nevski), мітлиці білої (Agrostis alba L.), мітлиці велетенської (A. gigantea Roth.), що зберігались у контрольованих температурних умовах за вологості 3 – 6 %. Встановлено, що насіння цих видів має різну довговічність за різних температур зберігання в умовах генбанку. Для тимофіївки лучної, грястиці збірної, житняку гребінчастого, пажитниці багатоквіткової, окремих зразків костриці червоної допускається зберігання насіння без зміни схожості за температури 4 оС до 10 років і довше. Обговорюються особливості зберігання насіння окремих видів.

Висновки. Найкращу довговічність насіння злакових трав досягнуто при його зберіганні насіння за температури мінус 20оС. Довговічність насіння різних кормових трав може різнитись у залежності від умов вирощування насіння, зокрема температури і вологості умов його дозрівання. Проте не встановлено оптимального місця репродукування насіння для подовження його довговічності серед вивчених місць вирощування, розташованих у Передкарпатті, зонах степу й лісостепу.

Ключові слова

злакові трави, насіння, генофонд, зберігання, довговічність, температура, вологість, схожість