Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ЗЛАКОВИХ ТРАВ В УМОВАХ ГЕНБАНКУ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

06.12.18

Дата розміщення онлайн

07.05.2019

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Список літератури

 1. Коник Г. С., Іванців Р. Є., Гармич Д. Ю. Селекція багаторічних злакових трав у Передкарпатті. Корми і кормовиробництво. 2016. Bun. 82. C.15–20.

 2. Tanaka T., Tamaki H., Ashikaga K., Fujii H., Tamura K., Yamada T. Use of SSR Markers to Increase Forage Yield in Timoty (Phleum pratense L.). In: Budak H., Spangenberg G. .2015. (eds) Molecular Breeding of Forage and Turf. Springer, Cham .URL: http: //confer.uiesr.sops.gov.ua

 3. Kölliker R, Boller B, Widmer F  Marker assisted polycross breeding to increase diversity and yield in perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Euphytica. 2005. 146:55–65

 4. ДСТУ 8518:2015, Кормові культури. Насіння багаторічних злакових трав (костриця лучна, тимофіївка лучна, тонконіг лучний). Технологія вирощування. Загальні вимоги.

 5. Хорошайлов Н.Г., Жукова Н.В. Длительное хранение коллекционных образцов семян. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1973. Т.49. Вып.3. С.269–279.

 6. ФАО. Стандарты генных банков для генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Издание второе, исправленное и дополненное. Рим. 2015. 182с.

 7. Ackigoz E., Knowles  R. P. Long-term storage of grass seeds. Can. J. Plant Sci. 1983. 63: 669–674.

 8. Probert R. J., Smiths R. D.,Birch P. Germination responses to light andalternating temperatures in european populations of Dactylis glomerata L. New Phytol.  1985. 101, Issue 3. 521–529

 9. Бугайов В. В. Хімічний склад та фізико–механічні властивості насіння злакових багаторічних трав, як чинник його довговічності. Селекція і насінництво. 2016. Випуск 109.  С.131–139

 10. Gundel P.E..Hamilton C.E., Seal C.E., Helander M. Martinez-Ghersa M. A., Ghersa C.M., Vazquez de Aldana B.R., Zabalgogeazcoa I., Saikkonen K. Antioxidants in Festuca rubra L. seeds affected by the fungal symbiont Epichloe festucae. Symbiosis. 2012. 58:73–80

 11. Hume D.E., Card S.D., Rolston M.P. Effects of storage conditions on endophyte and seed viability in pasture grasses2013 Proceedings of the 22nd International Grassland Congressю 405–408.

 12. Kirkby K.A., Pratley J.E., Hume D.E., Min An. Viability of seed and endophyte (Neotyphodium occultans) in annual ryegrass (Lolium rigidum) when buried and in long term storage. Seed Science and Technology. 2011. 39(2):452–464.

 13. .Бугайов В. В. Вплив біологічних особливостей деяких видів багаторічних злакових трав на життєздатність та довговічність насіння Корми і кормовиробництво. 2014. Вип. 78. С.812.

 14. Василенко Н. Є., Антонів С. Ф., Колісник С. І., Коновальчук В. В., Запрута О. А., Фостолович С. І., Клочанюк А. В. Вплив строків збирання на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння низових злакових трав. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 85. 33–40.

 15. Селянинов Г. Т. Агроклиматическая карта мира. Л.: Ленинград, 1966. 12 с.

 16. ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості.  К.: ДержпоживстандартУкраїни, 2003. 173 с.

 17. Международные правила анализа семян. М.: Колос, 1984. 311c.

 18. Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных. М: Колос, 1966. 255с.

 19. Лінник Ю. О., Рябчун В. К., Богуславський Р. Л. Пат. на корисну модель «Спосіб підвищення життєздатності насіння сільськогосподарських культур шляхом заморожування» / ; Ін.-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. № 50130; дата подання заявки 07.12.2009 ; опубл. 25.05.2010.

 20. Задорожная О. А., Герасимов Н. В., Шиянова Т. П. Довговічність насіння гречки в контрольованих умовах. Збірник наукових праць ПДАТУ. 2016. Вип.24. Ч.1. С.77–86.

 21. Задорожная О. А., Герасимов Н. В., Шиянова Т. П. Хранение семян пшеницы мягкой в контролируемых условиях. Генетичні ресурси рослин. 2016. №19. С. 118–131.

Розділ

Зберігання генетичних ресурсів рослин

Анотація

Метою даної роботи було виявити оптимальні умови зберігання насіння злакових трав у контрольованих умовах, з’ясувати можливості його зберігання за різних температур та низької вологості насіння, відстежити наявність залежності довговічності насіння від місця репродукції насіння.

Результати та їх обговорення. Досліджена життєздатність насіння 86 зразків кормових злакових трав: стоколосу безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.), грястиці збірної (Dactylis glomerata L.), тимофіївки лучної (Phleum pretense L.), житняку гребінчастого (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), житняку пустельного (A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult. et Scult.f.), пажитниці багатоквіткової (Lolium multiflorum Lam.), пажитниці багаторічної (L. perenne L.), костриці червоної (Festuca rubra L.), костриці лучної (F. pratensis Huds.), костриці велетенської (F. gigantea (L.) Vill.), костриці безостої (F. inarmata Schur.), костриці очеретяної (F. arundinacea Schreb.), райграсу високого (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.), регнерії шорсткостеблової (Roеgneria trachycaulon (Link) Nevski), мітлиці білої (Agrostis alba L.), мітлиці велетенської (A. gigantea Roth.), що зберігались у контрольованих температурних умовах за вологості 3 – 6 %. Встановлено, що насіння цих видів має різну довговічність за різних температур зберігання в умовах генбанку. Для тимофіївки лучної, грястиці збірної, житняку гребінчастого, пажитниці багатоквіткової, окремих зразків костриці червоної допускається зберігання насіння без зміни схожості за температури 4 оС до 10 років і довше. Обговорюються особливості зберігання насіння окремих видів.

Висновки. Найкращу довговічність насіння злакових трав досягнуто при його зберіганні насіння за температури мінус 20оС. Довговічність насіння різних кормових трав може різнитись у залежності від умов вирощування насіння, зокрема температури і вологості умов його дозрівання. Проте не встановлено оптимального місця репродукування насіння для подовження його довговічності серед вивчених місць вирощування, розташованих у Передкарпатті, зонах степу й лісостепу.

Ключові слова

злакові трави, насіння, генофонд, зберігання, довговічність, температура, вологість, схожість