Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОЗНАКОВА КОЛЕКЦІЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КРУП’ЯНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

06.12.18

Дата розміщення онлайн

07.05.2019

Установа

1-Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2-Уманський національний університет садівництва

Список літератури

 1. Вавилов Н. И. Источники сортовых багатств. Семеноводство. 1921. №1. С. 12.

 2. Вавилов Н. И. Мировые ресурсы зерновых культур и льна. М.: Изд. АН СССР, 1957. С. 123.

 3. Ковригина Л. Н., Заушинцева А. В. Источники устойчивости ярового ячменя к полеганию. Вестник Крас ГАУ. 2010. С. 57–62.

 4. Колесниченко С. З ячмінної муки можна одержувати ефективні харчові добавки –зерновий екстракт, підсоложувачі, емульгатори. Зерно і хліб. 2001. № 3(23). С. 22.

 5. Trovell H. Coronary heart disease and dietari fiber. Am. Journ. Сlin. Nutr. 1975. V. 28. Р. 798–800.

 6. Чекалин Н. М., Тищенко В. Н., Баташова М. Е. Селекция и генетика отдельных культур. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. С. 368.

 7. Патент України № 129205 Спосіб кулінарного оцінювання круп’яних продуктів із зерна пшениці, тритикале та ячменю / Любич В. В., Рябчун В. К., Новіков В.В., Желєзна В. В., Петухова І. А., Лещенко І. А.; заявл. 16.04.2018, опубл. 25.10.2018. Бюл. № 20.

 8. Полішук С. С. Методологія і результати селекції ячменю харчового призначення. – Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2014. Вип. 23. С. 100–120.

 9. Козаченко М. Р., Васько Н. І., Заїка О. В., Наумов О. Г., Весна С. В., Важеніна О. Є., Садовничий В. Ф., Ісаєнко О. О. Господарсько-цінні показники сортів ярого ячменю, рекомендованих для Харківської області. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків: ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2006. № 3. С. 20–28.

 10. Методические указания по изучению мировой коллекции ячменя и овса. Под ред. В. Д. Кобылянского, А. Я. Трофимовской. Ленинград, 1981.С. 31.

 11. Международный классификатор СЭВ рода Hordeum L. Л., 1983. С. 52.Гончар О. М. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Методи визначення показників якості рослинницької продукції / О. М. Гончар. Київ, 2000. С. 54–56.

 12. Пленчатость, крупность и выравненность. ГОСТ 10843-76.  М.: Гос. стандарт «Зерно и продукты его переработки», 1995.

 13. Андросова О. Г. Практикум по хранению и технологии сельскохозяйственных продуктов. Харьк. с.-х. ин-т им. В. В Докучаева, Харьков, 1979, С. 1–89.

 14. Методы определения стекловидности зерна. ГОСТ 10987-76. М.: Изд-во Гос. стандарт «Зерно и продукты его переработки». 1995.

 15. Содержание белка в зерне. ГОСТ 10846-91. М.: Изд-во Гос. стандарт «Зерно и продукты его переработки», 1995.

 16. Любич В. В. Кулінарні властивості крупи сортів і ліній пшениці спельти. / Миронівський вісник. 2016. Вип. 3. С. 42–57.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

У статті викладено результати вивчення зразків ячменю ярого у 2012 – 2015 рр. Виділені еталони рівнів прояву ознак дозволили сформувати ознакову колекцію круп’яного напряму використання. Колекція включає 55 еталонів, які відображають різноманіття за 17 ознаками: висота рослини, вегетаційний період, довжина колоса, кількість зерен в колосі, маса зерна з колоса, урожайність, маса 1000 зерен, форма зернівки, плівчастість, вирівняність зерна, вміст дрібних зерен і домішок, скловидність, вміст білку в зерні, кулінарне оцінювання якості перлової крупи (колір, запах і смак каші) та 75 рівнями їхнього прояву. Серед зразків ячменю ярого круп’яного напряму використання виділено джерела високого рівня прояву елементів продуктивності колоса та відібрано ряд цінних джерел за високими технологічними властивостями. Виділено ряд цінних джерел за якістю крупи. 

Ключові слова

ячмінь ярий круп’яний, ознакова колекція, урожайність, цінні господарські ознаки, технологічні властивості, кулінарні якості