Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОСОБЛИВОСТІ ЗРАЗКІВ СОЇ (GLYCINE MAX. (L.) MERR.) В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

06.12.18

Дата розміщення онлайн

06.05.2019

Установа

Інститут зрошуваного землеробства НААН

Список літератури

 1. Середа Л. М. Вплив агротехнічних заходів на урожайність і якість насіння сої в умовах лісостепу України. Матеріали третьої Всеукр. конф. «Виробництво, переробка і використання сої на кормові та харчові цілі». Вінниця: Інститут кормів УААН. 2000. С. 47–48.

 2. Білявська Л. Г. Аспекти адаптивної селекції сої в умовах зміни клімату. Корми і кормо виробництво: між від. тем. наук. зб. Вінниця, 2008. № 61. С. 10–16.

 3. Глушан А. Г. Резерви підвищення урожайності зерна сої. Аграрна наука – селу: наук. зб. Подільської держ. Аграрно-технічної академії. 1998. Вип. 2. С. 37–38.

 4. Дробітько А. В. Вибір сортотипів і агротехнічних прийомів вирощування сої в південно-західному Степу. Зб. наук. пр. Інституту землеробства УААН. К., 2000. Вип. 1. С. 73–79.

 5. Бабич А. О., Бабич-Побережна А. А. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі. К.: Аграрна наука, 2011. 548 с.

 6. Бабич А. О. Сортові ресурси сої.: URL:  http://a7d.com.ua/plants/6352-sortov-resursi-soyi.html.

 7. Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2018 році. К. : Український інститут ЕСР, 2018. 447 с.

 8. Кобизєва. Л. Н., Рябчун В. К., Безугла О. М. Широкий уніфікований класифікатор роду Glycine max. (L.) Merr. Харків, 2004. 38 с.

 9. Волкодав В. В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Випуск третій (олійні, технічні, прядильні та кормові культури). Київ: Алефа, 2001. 76 с.

 10. Малярчук М. П., Коваленко А. М., Боровик В. О., Тищенко О. Д., Базалій Г. Г., Кобиліна Н. О., Клубук В. В. та ін. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. За ред. Вожегової Р.А. Херсон: Грінь Д.С., 2014 р. 286 с.

 11. Лещенко А. К. Михайлов В. Г. Соя. Селекция технических и кормовых культур. Киев : Урожай, 1978. С.70–86.

 12. Xinhai L., Jinling W., Qingkai Y., Shaojie J., Liming W. The effect of selection method on the association of yield and seed protein with agronomic characters in an interspecific cross of soybean. Soybean Genetics Newsleter 26. URL: http://www.soy genetics.org/ articles/sgn.1999-002.html.

 13. Корсаков Н. И., Ригин Б. В. Генетический анализ качественных признаков растений (методические указания). Л.: ВИР, 1980. 30 с.

 14. Корсаков Н. И. Определение видов и разновидностей сои (Методические указания). Л.: ВНИИ растениеводства, 1972. 189 с.

 15. Хорсун І. А., Лаврова Г. Д., Січкар В. І. Цілеспрямований добір батьківських пар для створення нового вихідного матеріалу сої. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2010. Вип. 15(55). С. 39–51.

 16. Коханюк Н. В. Оцінка сортозразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Вип. 17. С. 112–116.

 

Розділ

Джерела та донори

Анотація

 

У статті представлені результати вивчення інтродукованих зразків сої за 2016 – 2018 рр. походженням з України (17 шт.), Канади (6 шт.), Австралії і Франції (по 2 зразки) та США (1 зразок). За результатами досліджень виділені джерела за цінними господарськими ознаками: дуже коротким вегетаційним періодом сходи-повна стиглість (98 діб) – Марися (UKR), коротким (101 – 120 діб) – 14 зразків; перевищенням урожайності по відношенню до стандарту – 6 зразків. Серед вивчених у 2018 році сортів за ультраскоростиглістю та врожайністю виділились сорти Самородок і Перлина. Встановлено рівень зв'язків між основними елементами продуктивності зразків. Загальним для всіх сортів був найбільш тісний зв'язок між кількістю насінин на рослині та продуктивністю, який знаходився в межах  r=0,76 – 0,97, за виключення сорту Тріада. Тісний кореляційний зв’язок між продуктивністю і кількістю вузлів (r=0,91) встановлено для сорту Самородок, між продуктивністю і діаметром першого міжвузля (r=0,93) – для сорту Феєрія. Установлений рівень зв'язків між основними елементами продуктивності зразків планується використовувати в подальшому в селекційній роботі для розробки моделі сорту.

Ключові слова

інтродуковані зразки, соя, урожайність, стійкість до хвороб, елементи продуктивності, кореляція, умови зрошення