Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЛІНІЇ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

06.12.2018

Дата розміщення онлайн

06.05.2019

Установа

Уманський національний університет садівництва

Список літератури

1. Полянецька І. О. Селекційно-генетичне покращення Triticum spelta L. та використання її в селекції Triticum aestivum L.: автореф. дис. к. с.-г. н. К., 2012. 20 с.

2. Peleg, Z., Fahima, T., Korol, A.B., Abbo, S. & Saranga, Y. Genetic analysis of wheat domestication and evolution under domestication. Journal of Experimental Botany. 2011. № 62. Р. 5051–5061.

3. An X., Li Q., Yan Y., Xiao Y., Hsam SLK., Zeller F.J. Genetic diversity of European spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L. em. Thell.) revealed by glutenin subunit variations at the Glu-1 and Glu-3 loci. Euphytica. 2005. V. 146. P. 193–201.

4. Guzmán, C., Caballero L.,, Martín L. M., Alvarez J. B. Waxy genes from spelt wheat: new alleles for modern wheat breeding and new phylogenetic inferences about the origin of this species. Annals of botany. 2012. Vol. 110. P. 1161–1171.

5. Dvorak, J., Deal, K. R., Luo, M. C., You, F. M., von Borstel K., Dehghani H. The origin of spelt and free-threshing hexaploid wheat. Journal of Heredity. 2012. Vol. 103. Р. 426–441.

6. Моргун В. В., Січкар С. М., Починок В. М., Нінієва А. К., Чугункова Т. В. Характеристика колекційних зразків спельти (Triticum spelta L.) за елементами структури продуктивності та хлібопекарською якістю. Физиология растений и генетика. 2016. №2. С. 112–119.

7. Парій Ф. М., Сухомуд О. Г., Любич В. В. Оцінка господарсько-цінних властивостей нового сорту пшениці спельти озимої Зоря України. Насінництво. 2013. № 5. С. 5–6.

8. Новак Ж. М., Полянецька І. О., Заболотна І. Р. Висота рослин та щільність колоса зразків пшениці озимої створених методом віддаленої гібридизації. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 21. С. 159−183.

9. Діордієва І. П., Єщенко О. В., Новак Ж. М. Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів і гібридних популяцій пшениці спельти. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. 90. С. 173–179.

10. Guzman C., Mondal S., Govindan V., Autrique J.E., Posadas-Romano G., Cervantes F. Use of rapid tests to predict quality traits of CIMMYT bread wheat genotypes grown under different environments. LWT Food Sci. Technol. 2016. Vol. 69. Р. 327–333.

11. Рибалка О. І. Якість пшениці та її поліпшення: монографія. К.: Логос. 2011. 496 с.

12. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. К.: Український інститут експертизи сортів рослин, 2011. 133 с.

13. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Тriticum L. / [сост. Филатенко А.А., Шитова И.П.]; под ред. В.А. Корнейчука. Л.: ВИР, 1989. 42 с.

14. Эрмантраут Э. Р., Гудзь В. П. Статистический анализ результатов агрономических исследований в прикладной программе «EXCEL-2000». Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы опытного дела». СПб, 2000. C. 13–134.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

 

Метою досліджень було провести аналіз і систематизацію зразків пшениці спельти Уманського національного університету садівництва з метою виділення цінних вихідних форм із високою якістю зерна та залучення їх до селекційного процесу зі створення високопродуктивних сортів культури. За результатом проведених досліджень за ознаками господарської цінності та придатності для залучення в схеми селекційного покращення культури проаналізовано створені лінії пшениці спельти. Виділено форми пшениці спельти, що поєднують високу продуктивність із високою якістю зерна: зразок 1817 із вмістом клейковини 45,2 %, білку 22,3 % та врожайністю 6,55 т/га і зразок 1559, що містить клейковини 44,5 %, білку 21,2 % та має врожайність 6,36 т/га. Ці зразки буде передано на державну реєстрацію. Шляхом гібридизації пшениці м’якої та пшениці спельти створено сорт пшениці спельти озимої Європа, який занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2015 р.

Ключові слова

віддалена гібридизація, урожайність, висота рослин, вміст білку, вміст клейковини