Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

КАЛЮСОГЕНЕЗ І ОРГАНОГЕНЕЗ В УМОВАХ IN VITRO РІЗНИХ ЗРАЗКІВ LINUM USITATISSIMUM L.

КАЛЮСОГЕНЕЗ І ОРГАНОГЕНЕЗ В УМОВАХ IN VITRO РІЗНИХ ЗРАЗКІВ LINUM USITATISSIMUM L.

Установа

Інститут луб’яних культур НААН

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Вид Linum usitatissimum L. значною мірою здатний до утворення калюсу і регенерації пагонів в умовах in vitro за умови культивування при фотоперіоді 16 год, відносній вологості 60 – 80 %, температурі повітря 22 – 24°С на агаризованому живильному середовищі Мурасіге і Скуга, доповненому 0,05 мг/л 1‑нафтилоцтової кислоти (НОК), 1,0 мг/л 6‑бензиламінопурину (БАП) та 30 г/л сахарози. Частота і інтенсивність калюсогенезу і органогенезу залежить від генотипу. Частота калюсогенезу в межах досліджуваних зразків складала 15 – 100 %, маса калюсу з одного експланта – 0,56 – 1,51 г, частота органогенезу – 10,0 – 93,8 %, кількість пагонів – 1,4 – 4,0 шт. і висота пагонів – 0,78 – 2,37 см. За комплексом ознак (частота калюсоутворення, частота органогенезу і кількість пагонів) виділились колекційні зразки: Глінум (UF0401603), Кром (UF0401494), Visamo (1–356)/L. monnseo (UF0402178), Ручеек (UF0401897) і СКі‑1 (UF0402143). Найбільша частота калюсогенезу і органогенезу на гіпокотильних і епікотильних експлантах властива льону-довгунцю і льону олійному. Найбільшу масу калюсу з експланта, кількість регенерованих пагонів і їх висоту формує льон-межеумок, який має найбільший розмах варіації досліджуваних ознак.

Ключові слова

льон, колекційні зразки, in vitro, фітогормони, калюс, органогенез