Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНОФОНД РОСЛИН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Установа

1-Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2-Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, 3-Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Розділ

Інтродукція

Анотація

У статті представлено результати експедиції по Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях, проведеної в 2017 р. Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Устимівською дослідною станцією рослинництва та Дослідною станцією лікарських рослин з метою дослідити розповсюдження і зібрати зразки місцевого генофонду культурних і дикорослих видів рослин. Під час експедиції у 46 місцезнаходженнях зібрано 417 зразків, що належать до 164 видів рослин, з яких 76 культурних і 88 дикорослих. Зразки, пристосовані до умов центрального, південного і  східного лісостепу України: помірно континентальний та посушливий клімат, строкаті ґрунти, розвиток специфічних хвороб. Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин зібрано 88 аркушів гербарію. Визначено 9 перспективних об’єктів для проведення моніторингу стану ценопопуляцій цінних та рідкісних форм кормових і лікарських рослин, їх грунтовного вивчення, збереження та відтворення. Для червонокнижних видів  та видів рослин, що не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення в природних умовах, на території Кіровоградської  та Полтавської областей визначено пункти для можливого влаштування резерватів in situ збереження. За результатами вивчення зібраного матеріалу алтеї лікарської виділено джерела господарсько-цінних ознак: підвищеного вмісту полісахаридів у траві, підвищеної облистяності, стійкості до пошкодженя листогризучими шкідниками. Насіння й садивний матеріал зібраних експедицією зразків передано для поглибленого вивчення та використання в селекційних, науково-дослідних і навчальних програмах.

Ключові слова

біорізноманіття, зразки, експедиція, Червона книга, адаптивність, Полісся, лісостеп України, зернові, зернобобові, овочеві, лікарські рослини