Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНОФОНД РОСЛИН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

06.12.18

Дата розміщення онлайн

06.05.2019

Установа

1-Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2-Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, 3-Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Список літератури

  1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. 2016. 350 с.
  2. Рябчун В. К.,  Кузьмишина Н. В. Богуславский Р. Л. Национальный банк генетических ресурсов растений Украины как воплощение идей Н. И. Вавилова. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2012, Т. 16, № 3. С. 627–635.
  3. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України. Вид. 2-е. Ін-т географії НАН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Знання, 2005. 510 с.
  4. Балаєв А. Д., Ковальчук О. П., Гаврилюк М. В., Стопа В. П. Родючість ґрунтів Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія : Екологія. 2011. Т. 152. Вип. 140. С. 63–65.
  5. Мар’юшкіна В. Я. Демекологія інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих екосистем. Автореф. дис…д-ра с.-г. наук: 03.00. 16. Київ. 2003. 38 c.
  6. Іващенко О. Калахарі – український степ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dt.ua/ECOLOGY/ kalahari_ukrayinskiy_step_klimatichni_ zmini_nesut_ realnu_ nebezpeku_vtrati _dlya_zemlerobstva_108325.html.
  7. Черевченко Т. М., Рахметов Д. Б., Гапоненко М. Б. Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології: монографія. К.: Фітосоціоцентр, 2012. 432 с.

Розділ

Інтродукція

Анотація

У статті представлено результати експедиції по Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях, проведеної в 2017 р. Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Устимівською дослідною станцією рослинництва та Дослідною станцією лікарських рослин з метою дослідити розповсюдження і зібрати зразки місцевого генофонду культурних і дикорослих видів рослин. Під час експедиції у 46 місцезнаходженнях зібрано 417 зразків, що належать до 164 видів рослин, з яких 76 культурних і 88 дикорослих. Зразки, пристосовані до умов центрального, південного і  східного лісостепу України: помірно континентальний та посушливий клімат, строкаті ґрунти, розвиток специфічних хвороб. Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин зібрано 88 аркушів гербарію. Визначено 9 перспективних об’єктів для проведення моніторингу стану ценопопуляцій цінних та рідкісних форм кормових і лікарських рослин, їх грунтовного вивчення, збереження та відтворення. Для червонокнижних видів  та видів рослин, що не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення в природних умовах, на території Кіровоградської  та Полтавської областей визначено пункти для можливого влаштування резерватів in situ збереження. За результатами вивчення зібраного матеріалу алтеї лікарської виділено джерела господарсько-цінних ознак: підвищеного вмісту полісахаридів у траві, підвищеної облистяності, стійкості до пошкодженя листогризучими шкідниками. Насіння й садивний матеріал зібраних експедицією зразків передано для поглибленого вивчення та використання в селекційних, науково-дослідних і навчальних програмах.

Ключові слова

біорізноманіття, зразки, експедиція, Червона книга, адаптивність, Полісся, лісостеп України, зернові, зернобобові, овочеві, лікарські рослини