Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ СОЇ (GLYCINE MAX. (L.) MERR.) З ПРОДУКТИВНІСТЮ НАСІННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

11.06.18

Дата розміщення онлайн

25.07.2018

Установа

Інститут зрошуваного землеробства НААН

Список літератури

 1. Вишнякова М. А. Коллекция зерновых бобовых культур ВИР как источник исходного материала для актуальных и перспективных направлений селекции. Селекцiя i насiнництво. Мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник. Харкiв, 2005. С.75–83.

 2. Вожегова Р. А., Боровик В. О., Тищенко О. Д. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів рослин Інституту зрошуваного землеробства НААН. Фактори експериментальної еволюції організмів: Збірник наукових праць Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. К., 2017. Том 20. С. 116–121.

 3. Кобизєва. Л. Н., Рябчун В. К., Безугла О. М.. та ін. Широкий уніфікований класифікатор.   Харків: Магда LTD, 2004. 38 с.

 4. Методика державного сортовипробовування сільськогосподарських культур. Київ, 2001. Вып. 2. 68 с.

 5. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. За ред. Р.А. Вожегової. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 286 с.

 6. Лещенко А. К., Михайлов В. Г. Соя. Селекция технических и кормовых культур. Киев: : Урожай, 1978. С.70–86.

 7. Xinhai L., Jinling W., Qingkai Y., Shaojie J., Liming W. The effect of selection method on the association of yield and seed protein with agronomic characters in an interspecific cross of soybean. Soybean Genetics Newsleter. 1999. 26. February. Online journal. URL: http://www.soy genetics.org/ articles/sgn.1999-002.html.

 8. Корсаков Н. И., Ригин Б. В. Генетический анализ качественных признаков растений: методические указания. Л.: ВИР, 1980. 30 с.

 9. Корсаков Н. И. Определение видов и разновидностей сои: методические указания. Л.: ВНИИ растениеводства, 1972. 189 с.

 10. Хорсун І. А., Лаврова Г. Д., Січкар В. І. Цілеспрямований добір батьківських пар для створення нового вихідного матеріалу сої. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2010. Вип. 15(55). С. 39–51.

 11. Коханюк Н. В. Оцінка сортозразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Вип. 17. С. 112–116. 

 

Розділ

Інтродукція

Анотація

У статті висвітлені результати вивчення інтродукованих сортів сої Saska, 01006; Sigalia, 01020 (AUT); Connor, 00549; Sandra, 00679; Madison, 01011; OAC Drayton, 01014; OAC Wallace, 01018; Kyoto, 01012; Silesiya, 01010 (CAN); Cordoba, 01020; Lissabon, 01007 (AUS); Sultana, 01008; Sinara,01005 (FRA) за комплексом господарсько-цінних ознак. Виділено за ультраскоростиглістю сорт сої Silesiya 01010 (CAN). Тривалість його періоду вегетації складала 98 діб. Результати вивчення інтродукованих зразків дозволили виділити джерело – сорт сої Sultana, 01008 (FRA) за високо продуктивністю, який сформував 230 шт. насінин на рослину масою 39,4 г насінин. Встановлено рівень зв'язків між основними ознаками: висотою рослини, висотою прикріплення нижнього бобу, числом бобів і насіння на рослині, а також числом бічних гілок і продуктивних вузлів на рослині, які планується використовувати для формування моделі сорту.

Ключові слова

інтродуковані зразки, соя, елементи продуктивності, кореляція, умови зрошення