Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БЕЗНАСІННЄВОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БЕЗНАСІННЄВОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Установа

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті розглядається можливість створення українських високоадаптивних та високопродуктивних генотипів безнасіннєвого винограду на основі кращих інтродукованих сортів, різноманітних за географічним та генетичним походженням. Наведено дані рівня прояву таких важливих ознак, як морозо- та зимостійкість, посухостійкість, урожайність, розмір грона, ягоди та частка товарних грон на кущі. Відібрані генотипи, які в умовах північного Причорномор’я проявили вищеназвані ознаки не нижче заданого рівня: урожайність не нижче 12 т/га, товарність не нижче 70 %, середня маса грона не менше 350 г та ін. Аналіз отриманих даних дозволив зробити висновки про перспективність в умовах вегетаційних періодів 2016 та 2017 років сортів Кишмиш таїровський, Einset seedless, Jupiter, Marquis, Attika, Мєчта, Rusalka 3. Дослідження буде продовжено для визначення прояву показників у різних за комплексом умов вегетаційних періодах та підтвердження стабільності їх рівня по роках. За попередніми даними визначено перспективність використання названих сортів у селекційному процесі як батьківських компонентів майбутніх безнасіннєвих високоадаптивних та високопродуктивних сортів української селекції.

Ключові слова

виноград, сорт, генотип, безнасіннєвість, адаптивність, стрес-фактор, продуктивність